Home Thema's Inclusief onderwijs 3 manieren om saamhorigheid in online hoger onderwijs te bevorderen
Inclusief onderwijs

3 manieren om saamhorigheid in online hoger onderwijs te bevorderen

Zo bevorder je saamhorigheid in online hoger onderwijs
Achtergrond

Hoe breng je saamhorigheid in online hoger onderwijs onder studenten en tussen studenten en docenten? Op basis van literatuuronderzoek kwamen drie oud-studenten van de Hanzehogeschool Groningen tot drie kernstrategieën voor gemeenschapsvorming.

Saamhorigheid in online hoger onderwijs

Claudia Luijer, Annegien Langeloo en Marca Wolfensberger stelden niet alleen de drie kernstrategieën op voor saamhorigheid in online hoger onderwijs. Ze vulden deze ook aan met praktijkgerichte adviezen voor docenten. Voor hun reviewstudie analyseerden ze 27 artikelen. Dit deden ze aan de hand van vier hoofdthema’s: pedagogisch-didactische strategieën, sociale interacties, de leercontext en verscheidenheid in de studentenpopulatie.

Drie kernstrategieën voor docenten
1. Expliciete ruimte voor gemeenschapsvorming

Uitleg: Docenten moeten expliciet ruimte creëren in hun lesplannen voor activiteiten die gericht zijn op gemeenschapsvorming.

Adviezen:

 • De docent kan samenwerking stimuleren. Door groepsprojecten of -activiteiten te organiseren, kunnen docenten studenten aanmoedigen om samen te werken en zo een gemeenschap te vormen.
 • De docent kan structuur bieden. Geleide discussies en transparante lesplannen kunnen helpen om een gestructureerde omgeving te creëren waarin gemeenschapsvorming kan plaatsvinden.
 • De docent kan tot participatie verleiden. Docenten kunnen studenten verleiden om actief deel te nemen aan de les met subtiele duwtjes, met positieve afhankelijkheid en met extra (facultatieve) opdrachten.
2. Goede en gelijkwaardige communicatie tussen onderwijsdeelnemers

Adviezen:

 • Gelijkwaardigheid: docenten en studenten zijn even belangrijk voor het onderwijs.
 • Een veilige leeromgeving.
 • Duidelijke afspraken over participatie en docentbereikbaarheid.
 • Regelmatig contact.
 • Het gebruik van verschillende (online) communicatievormen.
3. Het gevoel van nabijheid tussen onderwijsdeelnemers vergroten

Adviezen:

 • Menselijkheid: overbrengen dat docenten ‘echte’ personen zijn met een eigen leven buiten hun onderwijsrol.
 • Benaderbaarheid: vriendelijkheid, enthousiasme en openheid uitstralen.
 • Respect: tijdig reageren, opbouwende feedback geven, namen van studenten kennen.
 • (Informele) contactmomenten tussen studenten stimuleren.

Het onderzoek toont aan dat de werkzame elementen voor gemeenschapsvorming in online onderwijs niet wezenlijk verschillen van de elementen voor gemeenschapsvorming in fysiek onderwijs. Wel moet de docent bij online onderwijs op dit gebied een actievere rol spelen omdat gemeenschapszin bij online onderwijs minder vanzelfsprekend ontstaat. Volgens de onderzoekers is gemeenschapszin belangrijk voor studiesucces, talentontwikkeling en het leerproces van studenten.

Bron: SURF.

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics