Home Thema's Inclusief onderwijs Concrete afspraken nodig over gelijke kansen voor mbo-studenten
Inclusief onderwijs

Concrete afspraken nodig over gelijke kansen voor mbo-studenten

Concrete afspraken nodig over gelijke kansen voor mbo-studenten
Nieuws

De 1,6 miljard euro die het Rijk de afgelopen jaren naast het vaste mbo-budget heeft ingezet voor stimuleringsmaatregelen om onder andere discriminatie en ongelijkheid tegen te gaan, verkleint de achterstanden van mbo-studenten niet. Daarom zijn er concrete afspraken nodig tussen de minister van OCW en besturen van mbo-scholen. Dat is de aanbeveling van de Algemene Rekenkamer in het rapport ‘Op weg naar gelijke kansen in het middelbare beroepsonderwijs’.

Concrete afspraken voor gelijke kansen voor mbo-studenten

De concrete afspraken moeten gaan over:

  • Welke hulp kunnen studenten in het middelbaar beroepsonderwijs minimaal krijgen?
  • Welke resultaten in 2027 moeten zijn bereikt nu de minister de komende jaren circa € 1 miljard hiervoor uittrekt?

Volgens het onderzoek ontbreekt bewijs dat de huidige stimuleringsmaatregelen van de minister van OCW de ongelijke kansen in het mbo terugdringen. Dat komt ook door de minister. Die geeft wel geld, maar geeft onvoldoende aan het mbo aan wat dit geld moet opleveren. Bovendien weet de minister niet hoe groot de kansenongelijkheid is in het mbo en hebben de scholen de vrijheid om een eigen aanpak te kiezen. Vaak weten de mbo-besturen zelf ook niet wat de resultaten zijn van hun aanpak van kansenongelijkheid en wat werkt in de praktijk en wat niet.

Verschillen per opleiding en mbo-locatie

Het onderzoek wijst tevens uit dat het uitmaakt op welke mbo-instelling de student een opleiding volgt. Degenen die extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben, krijgen dat soms wel en soms niet. Dat kan verschillen per instelling, opleiding, docent of stagebegeleider. De Algemene Rekenkamer noemt dat ernstig. Een mbo-diploma vormt voor honderdduizenden jongeren namelijk een belangrijk fundament voor de latere loopbaan, hun inkomen en welzijn. De Algemene Rekenkamer benadrukt daarnaast dat het realiseren van gelijke kansen belangrijk is en urgent, gezien de rol van mbo’ers voor de maatschappij.

Reactie minister op rapport Rekenkamer

Minister Dijkgraaf laat in een reactie weten met de MBO Raad en de mbo-instellingen in gesprek te gaan over het rapport en de aanbevelingen voor zowel hemzelf als voor de instellingen. Daarbij kijkt hij waar gezamenlijk aanscherping kan worden aangebracht binnen de huidige afspraken. Het ministerie neemt daarnaast op het gebied van data en monitoring het initiatief om zicht te krijgen op de effectiviteit van maatregelen op het gebied van kansengelijkheid, zowel op landelijk als op regionaal niveau.

Kansenongelijkheid in het hoger onderwijs tegengaan

Ook in het hoger onderwijs wil Dijkgraaf kansenongelijkheid tegengaan. Daarbij gaat het om de selectie van studenten. Dijkgraaf noemt het zorgelijk dat de Onderwijsinspectie aangeeft dat de kansengelijkheid nu niet gewaarborgd is. Dijkgraaf vindt dat instellingen voor hoger onderwijs zich bewust moeten zijn van het risico op bevoordeling in hun methode van selecteren en dat ze de kennis daarover meer moeten toepassen. Loting kan volgens de minister hierbij een middel zijn om te zorgen voor meer gelijke kansen.

Niet te trainen selectie-instrumenten

Dijkgraaf is tegen betaalde trainingen ter voorbereiding op selectieprocedures. Hij is in gesprek met de onderwijskoepels in het hoger onderwijs over de onwenselijkheid daarvan. Dijkgraaf ziet liever dat onderwijsinstellingen in het hoger onderwijs selectie-instrumenten gebruikt die niet te trainen zijn. De minister denkt daarbij aan het schrijven van de motivatiebrief en het uitvoeren van toetsen op locatie.

Bronnen: NOS, Nationale Onderwijsgids, Algemene Rekenkamer

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Met cyberrisicopool als mbo samen risico dragen
Lessen uit ransomware-aanval op British Library
Vlaamse scholen boeken opnieuw digitale vooruitgang