Home Thema's Inclusief onderwijs Jongeren met chronische aandoeningen verdienen een plek
Inclusief onderwijs

Jongeren met chronische aandoeningen verdienen een plek

Jongeren met chronische aandoeningen verdienen een plek
Achtergrond

De 1,4 miljoen Nederlandse jongeren met een chronische aandoening of beperking verdienen een plek om hun talenten te ontwikkelen en zich actief onderdeel te voelen van de samenleving. Dat schrijft Jongeren INC in het manifest ‘Voor ons, met ons; Jongeren met een chronische aandoening eisen een plek aan tafel’. Het manifest markeert de afsluiting van Jongeren INC, een vierjarig programma van FNO Zorg voor Kansen. Het manifest is tijdens het slotevent in Amersfoort, op 2 november 2023 gepresenteerd.

Jongeren met chronische aandoeningen

Jongeren INC heeft als missie dat jongeren met een chronische aandoening of beperking naar wens en vermogen kunnen meedoen in een inclusieve samenleving. Het programma streeft naar gelijke kansen, zodat de talenten van vele duizenden jongeren met een chronische aandoening of beperking ook benut worden. Om dit te bereiken is Jongeren INC partnerschappen aangegaan met initiatieven die met en voor jongeren werken en uitgaan van de leefwereld van de jongeren. Het programma werkt met twee programmalijnen:

  • De perspectiefaanpak, gericht op individuele kansen en belemmeringen voor jongeren.
  • De systeemaanpak, gericht op het weghalen van systeemdrempels.
Bundeling praktijkverhalen in manifest

Het manifest ‘Voor ons, met ons’ is een bundel met praktijkverhalen over thema’s als werk, onderwijs, zorg, wonen, hokjes doorbreken en impact. In het manifest staan onder meer de volgende verhalen:

  • Bij ‘Werk’ vertellen deBuzinezzclub en SWOM hoe ze jongeren begeleiden naar een eigen business, baan of opleiding en hoe Ashna Ramayan een baan bemachtigde bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.
  • Bij ‘Onderwijs’ is er aandacht voor het Dominicus College in Nijmegen, de enige reguliere school in Nederland met een aparte afdeling waar leerlingen met een chronische aandoening hun havo- of vwo-opleiding kunnen behalen. Daarnaast vertelt professor Dolf van Veen hoe het Nederlands onderwijs steeds inclusiever wordt.
  • Bij ‘Zorg’ pleiten zorgverleners en jongeren met een chronische aandoening voor een betere overgang van de kindergeneeskunde naar volwassenen-zorg. Ook roepen ze op om vooral naar de jongeren zelf te luisteren, zoals Lisa en Elise.
  • Bij ‘Wonen’ komt aan de orde dat voor jongeren met een chronische aandoening of beperking meer passende woningen nodig zijn. Ook zij willen namelijk hun vleugels uitslaan. Stichting Droomerf gaat daar wat aan doen. Bij dit thema wordt ook de vraag gesteld of niet alle (nieuwe) woningen vanaf nu rolstoeldoorgankelijk zouden moeten worden gemaakt.
  • Bij ‘Hokjes doorbreken’ gaat het over het probleem dat veel jongeren met een chronische aandoening of beperking permanent in gevecht zijn met instanties, omdat de regels niet passen bij hun individuele situatie. Daarom is de uitdaging: hoe doorbreken we de hokjes en hoe veranderen we het systeem?
  • Bij ‘Impact first’ gaat het om het verschil tussen impact first en impact second organisaties? De eerste groep is ideëel, de tweede groep is commercieel. Maar er gebeurt iets bijzonders als beide soorten gaan samenwerken. Hoe pak je dat aan? Waar zitten de belemmeringen en hoe overwin je die?
  • Bij ‘Impact meten’ draait het erom te meten wat je doet, want zo maak je je impact zichtbaar. In het manifest lees je hoe je impact kunt meten, hoe FunForest dat doet en wat werken in een klimbos voor Tom betekent.
Samenwerking met partners

Jongeren INC heeft de afgelopen vier jaar intensief samengewerkt met onder meer de volgende partners: JongPIT, Stichting Studeren en Werken op Maat (SWOM), Buzinezzclub Foundation, Stichting 180 in samenwerking met Young Capital, Platform naar Inclusiever Onderwijs, VOS/ABB, Instituut voor Publieke Waarden (IPW), Defence for Children, HAN University of Applied Sciences in samenwerking met Hogeschool Rotterdam, NCOJ, Fun Forest, Social Capital, KIMS, Stichting Kind & Ziekenhuis, Stichting Droomerf, APE, Verus en KBA Nijmegen.’

Bron: VO-raad, FNO.

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Smartphonebeleid vo-scholen op orde, praktijk loopt achter
DUO verwijdert enquête na datalek