Home Thema's Inclusief onderwijs Zeven tips om je onderwijsinstelling inclusiever te maken
Inclusief onderwijs

Zeven tips om je onderwijsinstelling inclusiever te maken

Achtergrond

Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap is leidraad voor inclusief onderwijs. De landelijke werkgroep VN-verdrag – bestaande uit onderwijsinstellingen die samenwerken aan de implementatie en borging van de doelen van het verdrag – heeft zeven tips verzameld om jouw onderwijsinstelling inclusiever te maken.

De zeven tips
 1. Creëer bewustzijn. Het UDL-spel ondersteunt bij bewustwording van ervaren belemmeringen van studenten. Ook het delen van cijfers, ervaringen en wettelijke kaders draagt hieraan bij.
 2. Betrek studenten. Ervaringsdeskundige studenten weten waar de knelpunten zitten. Ga met hen hierover in gesprek voor meer begrip.
 3. Creëer draagvlak. Zorg voor consensus binnen de gehele onderwijsinstelling. Betrek enthousiaste collega’s. Ook een aanspreekpunt binnen het management draagt bij aan draagvlak.
 4. Maak concrete afspraken voor en na de ondertekening van de intentieverklaring VN-verdrag en wijs eigenaars aan.
 5. Zet mensen en budget in om werk te maken van een inclusievere onderwijsaanpak.
 6. Sluit aan bij interne werkgroepen zoals studentenwelzijn, diversiteit en inclusie voor meer mogelijkheden voor het borgen van langetermijnacties.
 7. Leer van andere collega’s en instellingen. Heb je als onderwijsinstelling de intentie om de verklaring te ondertekenen? Woon dan alvast een bijeenkomst van de Landelijke Werkgroep VN-verdrag bij.
Over het verdrag

In Nederland ervaren ongeveer 2 miljoen mensen belemmeringen vanwege een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen om te kunnen participeren in de samenleving. Om de positie van hen te verbeteren is op 14 juli 2016 het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in Nederland geratificeerd.

Leidraad inclusief onderwijs

Dit verdrag is ook de leidraad voor inclusief onderwijs. Om inclusief onderwijs te garanderen moet het onderwijssysteem beschikbaar, toegankelijk, aanvaardbaar en aanpasbaar zijn.

 • Beschikbaarheid: er moet een breed aanbod zijn van onderwijsinstellingen en -programma’s.
 • Toegankelijkheid: alle aspecten van het onderwijs moeten toegankelijk zijn voor mensen met verschillende beperkingen. Denk hierbij aan gebouwen, lesmateriaal en sociale activiteiten.
 • Aanvaardbaar: het onderwijs moet van goede kwaliteit zijn voor alle studenten.
 • Aanpasbaar: het belang van flexibilisering in onderwijscurriculum en toetsing.
Inclusieve onderwijsaanpak verplicht

Onderwijsinstellingen zijn verplicht om te werken aan een inclusieve onderwijsaanpak. In de brochure van het College voor de Rechten van de Mens lees je meer over de rechten van studenten met een beperking en de plichten van onderwijsinstellingen.

Over ECIO

ECIO is een toonaangevende organisatie in het educatieve veld en draagt als expertisecentrum bij aan leren met impact. Het ECIO stelt met zijn expertise en ervaring onderwijsorganisaties in staat optimale deelname aan onderwijs, en daarmee toetreding tot de arbeidsmarkt, mogelijk te maken. Al meer dan 75 jaar zet het ECIO zich, samen met onderwijsinstellingen, in voor studeren zonder belemmeringen. Voor het creëren van bewustzijn over het belang van inclusief onderwijs en studentenwelzijn, voor gelijke kansen en voor het doorbreken van taboes.

Bron: ECIO

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Kansrijkere arbeidsmarktposities mbo-studenten door monitoring
Drie lessen van een sectorbrede cybercrisisoefening