Home Thema's Leven lang ontwikkelen Broedplaats sQuare wil gat tussen mbo-diploma en arbeidsmarkt dichten
Leven lang ontwikkelen

Broedplaats sQuare wil gat tussen mbo-diploma en arbeidsmarkt dichten

MBO-scholen kiezen steeds meer voor mix van fysiek en online onderwijs
Achtergrond

Marieke Gervers wil de potentie van mbo-opgeleide vakmensen beter benutten. Gevers zette hiervoor de post-mbo broedplaats sQuare op. Een plek waar geëxperimenteerd wordt met een Leven Lang Leren voor vakmensen. Inclusief modulair hoger onderwijsaanbod.

Gevers ziet dat er in het huidige beroepsonderwijs op twee punten belangrijke bewustwording nodig is:

  • Het hbo zal moeten beseffen dat mbo-gediplomeerde vakmensen ander hoger onderwijs nodig hebben dan havisten.
  • Het mbo moet stoppen aan jonge studenten te beloven dat zij als volwaardige vakmensen de arbeidsmarkt opkomen.

Om zowel mbo als hbo te laten inzien welke spelregels anders moeten en welke stappen daarvoor nodig zijn, werkt Gervers samen met frontrunners uit het mbo, het hbo en het werkveld aan een masterplan op metaniveau voor de gehele beroepsleerlijn. Volgens Gervers biedt het initiële mbo-onderwijs geen eindopleidingen. Daarom wil ze het mbo naast de hbo en het vwo positioneren en de leerlijn voor vakmensen verlengen. In de visie van Gervers hebben jongeren na hun mbo-diploma een startkwalificatie en kunnen ze, net als havisten en vwo’ers, daarna kiezen voor ongeschoold werk of voor een specialistische vervolgstudie op hetzelfde of op een hoger leerniveau.

Hoger onderwijs voor vakmensen

Gervers pleit ook voor het ontwikkelen van hoger onderwijs, specifiek voor vakmensen. Ze stelt dat driekwart van de 80.000 afstuderende vakmensen op mbo-niveau 4 zich door kan ontwikkelen naar een hoger denk- en functioneringsniveau. Tegelijkertijd blijkt uit de praktijk dat slechts 25 tot 30 procent een hbo-diploma haalt. Volgens Gervers komt dat omdat een standaard mbo-gediplomeerde 19 jaar oud is en in zijn schooltijd vooral ervaringsgericht heeft geleerd en beroepsmatige vaardigheden heeft ontwikkeld. Om naar een hoger functioneringsniveau te gaan, moet zijn denkvermogen aangesproken worden en getraind. Als dat lukt, leert de doener om op zijn handelen te reflecteren en om wendbaar om te gaan met onverwachte situaties.

The Learning Hub

Omdat Gervers ervan overtuigd is dat het hbo niet automatisch de plek is om praktische vakmensen naar een hoger denk- en functioneringsniveau te brengen, ontwikkelde ze een post-mbo broedplaatsmodel, sQuare. Ze leerde dat de doelgroep geen nieuwe volledige opleiding wilde volgen of een nieuw beroep leren maar vooral aan het werk wilde en daarnaast een nieuwe skills sets wilde ontwikkelen om wendbaar in te kunnen spelen op snelle ontwikkelingen en kansen. Daarom besloot sQuare zich te richten op de mogelijkheden van modulair hoger onderwijs. Om te voldoen aan de eisen daarvan richtte sQuare een eigen stichting op, werd het een private exameninstelling, ontwikkelde het een hogere onderwijsmodules en bracht deze onder in een nieuwe afdeling van sQuare, genaamd The Learning Hub. Vervolgens werden de eerste modules ontwikkeld.

The Learning Hub wil geen groot onderwijsinstituut voor vakmensen worden. Het wil liever bestaande instituten voor het beroepsonderwijs inspireren door:

  • Het helikopterperspectief in te brengen.
  • Nieuwe mogelijkheden te verkennen.
  • Nieuwe paden voor en met deze instituten aan te leggen.

Gervers vindt dat het hbo het modulair hoger onderwijsaanbod niet hoeft te zien als concurrentie. Ze is ervan overtuigd dat als de zaadjes voor Leven Lang Leren nu gepland worden bij studenten, de startende vakmensen later de weg naar nieuwe modules en opleidingen veel beter gaan vinden.

Bron: Onderwijscommunity

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Stijging ransomware aanvallen in het onderwijs
Zakkie alternatief voor mobieltjesverbod in onderwijs
Gelijke kansen in het onderwijs voor 3000 leerlingen met sociale robots