Home Thema's Leven lang ontwikkelen Convenant voor betere aansluiting hoger beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt
Leven lang ontwikkelen

Convenant voor betere aansluiting hoger beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt

Nieuws

De Vereniging Hogescholen en de ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW hebben op 14 december het convenant ‘Laat kennis werken’ ondertekend. In het convenant spreken deze organisaties uit dat ze samen verantwoordelijkheid nemen voor vraagstukken rond het opleiden, aantrekken én behouden van professionals voor de arbeidsmarkt.

Het convenant ‘Laat kennis werken’ moet ervoor zorgen dat Nederlandse bedrijven en instellingen nu én in de toekomst beschikken over voldoende hoogopgeleide professionals om vorm te geven aan de grote transities op het gebied van digitalisering, energie, wonen en zorg. In het convenant hebben de partijen afspraken gemaakt over het opstellen van een samenwerkingsagenda, het gezamenlijk optrekken en de infrastructuur voor samenwerking.

Samenwerkingsagenda opstellen

In deze samenwerkingsagenda worden de thema’s benoemd, waarop de partijen gezamenlijk kennis en initiatieven willen ontwikkelen en delen gericht op het optimaliseren van de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt. Dit laat onverlet de ruimte om in gezamenlijk overleg thema’s toe te voegen of van de lijst af te voeren als de omstandigheden daar aanleiding toe geven. De samenwerkingsagenda wordt elke twee jaar geëvalueerd en geactualiseerd. Voor de eerste periode van twee jaar (2023 en 2024) zijn de thema’s voor de samenwerkingsagenda:

  • Instroom en behoud van studenten & professionals voor de betreffende sector.
  • Leren en innoveren via praktijkgericht onderzoek.
  • Doelmatigheid onderwijsaanbod vanuit perspectief maatschappelijke vraagstukken bekijken.
Gezamenlijk optrekken

De betrokken partijen trekken gezamenlijk op richting politiek en landelijke overheid om de gedeelde belangen voor wat betreft het optimaliseren van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt te behartigen.

Infrastructuur voor samenwerking

Om een constructieve en duurzame samenwerking tussen de partijen te kunnen faciliteren, wordt een infrastructuur voor deze samenwerking ingericht. Deze structuur bestaat uit een bestuurlijke overlegtafel en sectorale overlegtafels.

Niet alleen voltijdstudies

Om- en bijscholing is heel belangrijk om arbeidsmarkttekorten te helpen verminderen. Daarom gaan de afspraken in het convenant over een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt nadrukkelijk niet alleen over studenten van voltijdstudies aan de hogescholen, maar ook over mensen die al een baan hebben en zich verder willen ontwikkelen of het over een andere boeg willen gooien.

Video ondertekening

Bronnen: Vereniging Hogescholen en Nationale Onderwijsgids

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics