Home Thema's Leven lang ontwikkelen De impact van leven lang ontwikkelen op ICT in het onderwijs
Leven lang ontwikkelen

De impact van leven lang ontwikkelen op ICT in het onderwijs

digitalisering
Blog

Een leven lang ontwikkelen heeft impact op de rol van het onderwijs en de behoeftes van studenten. Het is aan de onderwijsinstellingen om de student daarbij centraal te stellen. Niet alleen op het gebied van onderwijsvormen, maar ook wat betreft de transformatie van het IT-landschap van onderwijsinstellingen.

Met een leven lang ontwikkelen zorgt het onderwijs er, samen met het bedrijfsleven, voor dat studenten (en werknemers) altijd fit-for-the-job zijn. Dat zij altijd over de juiste kennis, vaardigheden en adaptieve mindset beschikken. Zodat zij zich continu aan kunnen passen binnen een constant veranderend onderwijs- en werkveld.

Een leven lang ontwikkelen faciliteren betekent dat niet het curriculum, maar juist de behoeften van de student centraal komen te staan binnen een onderwijsinstelling. Het gaat om zijn of haar ambities en toekomstplannen, zijn of haar persoonlijke leerroute. Dit alles binnen een moderne onderwijswereld die wij samenvatten in drie kernwoorden: flexibel, persoonlijk en circulair.

Circulair onderwijs zorgt voor blijvende band

Als een onderwijsinstelling een ‘leven lang ontwikkelen’ wil aanbieden, staan drie kernwoorden centraal: flexibel, persoonlijk en circulair. Met flexibel wordt bedoeld dat iemand datgene kan leren waaraan hij behoefte heeft. Dat kan nu niet in het initiële onderwijs; je moet de hele opleiding doen. Je kunt niet tien vakken bij elkaar nemen en daarmee jouw opleiding vormgeven. Je kunt ook niet zelf bepalen in welk tempo je naar een examen toe wilt werken.

Persoonlijk houdt in dat iemand zelf bepaalt hoe hij onderwijs volgt. De een wil klassikaal, de ander online. De een wil in de praktijk leren, de ander in de schoolbank. In de praktijk zijn vaak mengvormen mogelijk. .

Bij circulair is het uitgangspunt een blijvende band tussen onderwijsinstelling en student. Het zal vaker voorkomen dat iemand een bepaalde module volgt, dan een paar jaar niks en vervolgens weer aanklopt. De eisen die aan werknemers of ZZP’ers worden gesteld veranderen steeds sneller, dus is er behoefte aan onderwijs om bij te blijven.

Noodzaak van een digitale campus

Voor persoonlijk, flexibel en circulair leren is een IT-landschap vereist dat net zo flexibel en schaalbaar is als de leerbehoefte van studenten en oud-studenten. Om ervoor te zorgen dat een onderwijsinstelling steeds alle cruciale bouwstenen voor een leven lang ontwikkelen van de student helder in het vizier houdt, heeft Breens Network één overzichtelijk model ontwikkeld dat dit allemaal in kaart brengt: de digitale campus.

De digitale campus bestaat uit drie lagen:

  • De onderwijsinstelling. Daar waar de student start en zich aanmeldt. De onderwijsinstelling vormt het kloppende hart binnen de digitale campus. Daar sta je als student geregistreerd en wordt het onderwijs gecategoriseerd en gefaciliteerd.
  • De student. Zijn of haar persoonlijke leerroute staat centraal. Dit vraagt om een persoonlijke (digitale) leeromgeving, studieplanning, begeleiding én een persoonlijk portfolio aan opleidingen, modules en lessen.
  • De onderwijspraktijk. In deze laag komen álle onderwijsbenodigdheden samen. Van leermateriaal tot stageplekken en -begeleiding, van leerapplicaties tot samenwerkingen tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Gebundeld in een persoonlijke leerroute.

“De verwachting van studenten en docenten overtreffen en hen verrassen. Daar draait het om bij een leven lang ontwikkelen”

De toekomst: onderwijs als componenten aanbieden

Met de digitale campus is het mogelijk om onderwijs als losse modules aan te bieden. De student kan dan zelf zijn leerprogramma samenstellen door in te schrijven op het aanbod. De onderwijsinstelling bewaart de gegevens van studenten, zodat deze een 360 graden beeld van hem heeft en kan adviseren bij vervolgkeuzes. Dat is nodig, omdat er een blijvende band is tussen onderwijsinstelling en student.

Oftewel: de nieuwe wensen van studenten en veranderingen binnen hun onderwijs moeten leiden tot andere keuzes voor onderwijsinstellingen en een nieuw ingericht IT-landschap. Ingrijpend, maar het kan absoluut worden opgepakt met hulp van de juiste partners en toepassingen.

Leven lang ontwikkelen met de digitale campus

In de whitepaper Digitale Campus voor een Leven Lang Ontwikkelen bespreken experts aan de hand van het bovengenoemde transformatiemodel wat de noodzakelijke bouwstenen van de digitale campus zijn en geven zij advies over de te zetten stappen met betrekking tot de digitale transformatie.

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Vanuit mijn rol als adviseur digitalisering ondersteun ik onderwijsinstellingen bij het vinden en benutten van kansen die verscholen liggen in het doordacht toepassen van technologische mogelijkheden.
Trending topics