Home Thema's Leven lang ontwikkelen Door uit te gaan van eenzijdige mensbeelden is LLO niet voor iedereen effectief
Leven lang ontwikkelen

Door uit te gaan van eenzijdige mensbeelden is LLO niet voor iedereen effectief

Door uit te gaan van eenzijdige mensbeelden is LLO niet voor iedereen effectief
Achtergrond

Beleid rond leven lang ontwikkelen (LLO) is niet voor iedereen effectief, omdat beleidskeuzes te veel uitgaan van dominante, eenzijdige mensbeelden. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau in het rapport ‘Mensbeelden achter beleid’. Het SCP onderzocht in dit rapport twee cases, LLO en COVID.

Leven lang ontwikkelen (LLO)

Een voorbeeld van een dominant eenzijdig mensbeeld bij LLO is ‘eigen regie’. Door hiervan uit te gaan krijgt een deel van de doelgroep te maken met beleid dat niet goed aansluit op hun leven. Dit zet vervolgens ook de effectiviteit van het beleid onder druk.

Flexibiliseren van onderwijsaanbod is niet voldoende

De onderzoekers nemen als voorbeeld het flexibiliseren van het onderwijsaanbod. Dit is bedoeld om beter aan te sluiten op de concrete wensen van verschillende mensen. Bovendien zou het beter te combineren moeten zijn met andere rollen die mensen vervullen op het werk en in het gezinsleven. Soms zijn er echter ook andere interventies nodig, bijvoorbeeld op het gebied van bestaanszekerheid. Daarvoor moeten beleidsdossiers op elkaar worden afgestemd. Nu vallen mensen buiten de boot voor deelname aan LLO vanwege redenen, die buiten het bereik van het LLO-beleid liggen. Daardoor bedient het huidige LLO-beleid alleen mensen met een intrinsieke motivatie om met LLO aan de slag te gaan.

Aanbevelingen voor LLO en COVID

De onderzoekers komen aan het eind met vier aanbevelingen die zowel gelden voor LLO als voor COVID:

  • Reflecteer aan de voorkant en gedurende het beleidsproces op mensbeelden.
  • Kijk verder dan doen-vermogen alleen – kijk aan de voorkant naar kunnen, willen, moeten en mogen.
  • Kijk met een integrale blik naar de rollen van mensen.
  • Heb oog voor de (impliciete) normatieve boodschap van beleid en leg keuzes en doelen aan burgers uit.

Bron: Kennispunt MBO Leven Lang Ontwikkelen.

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Kansrijkere arbeidsmarktposities mbo-studenten door monitoring
Drie lessen van een sectorbrede cybercrisisoefening