Home Thema's Leven lang ontwikkelen Horizon College en Regio College zetten in op leven lang ontwikkelen
Leven lang ontwikkelen

Horizon College en Regio College zetten in op leven lang ontwikkelen

Achtergrond

In het programma ‘Breens LIVE!’ op New Business Radio gaan Ron Lemmens en zijn co-host Geert-Jan van der Snoek van Breens Network elke maand in gesprek met ervaringsdeskundigen over innovatie en digitalisering in het onderwijs van morgen. In deze eerste aflevering spreken zij met Piet Mathôt – programmamanager Leven Lang Ontwikkelen bij ROC Horizon College en Regio College – en Arjan Vethman – CIO/Directeur sector economie, handel & dienstverlening bij ROC Horizon College. “In mijn droom pakt het mbo je vast voordat je binnenkomt en laat het je vervolgens nooit meer los.”

Beluister de hele aflevering met Piet Mathôt en Arjan Vethman.

Breens LIVE!

‘Breens LIVE!’ wordt elke derde vrijdag van de maand tussen 11.00 en 12.00 uur uitgezonden op New Business Radio. Achteraf is het als podcast te beluisteren via Breens.nl en op de bekende podcastkanalen.


Highlights aflevering met Piet Mathôt en Arjan Vethman

Leven Lang Ontwikkelen

Het eerste onderwerp dat voorbijkomt is Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Volgens Piet Mathôt kijkt het bedrijfsleven momenteel verwachtingsvol naar de ROC’s om studenten te leveren, die de tekorten in bepaalde sectoren op de arbeidsmarkt kunnen aanleveren. Om daaraan te kunnen voldoen, richten ROC’s zich ook op het omscholen van volwassenen met LLO. Arjan Vethman ziet daarbij een steeds constructievere houding van het bedrijfsleven: “Vroeger vond het bedrijfsleven dat we als ROC’s niet arbeidsrelevant opleidden. Nu doet het bedrijfsleven handreikingen om het samen op te pakken en ontstaan er nieuwe samenwerkingsovereenkomsten tussen onderwijs en bedrijfsleven in het kader van LLO en dat is mooi om op te merken.”

Ecosysteem LLO

Voor die samenwerking is ook een nieuw ecosysteem nodig, waarbij het onderwijs in de opleiding zowel vakinhoudelijk als qua aanwas gaat sturen op de behoefte aan bepaalde werkzaamheden. Dat betekent ook dat bedrijfsleven en onderwijs samen onderwijsruimtes inrichten, waarbij de werkelijkheid wordt nagebootst. Vethman geeft daar ook voorbeelden van: het log motion center in Heerhugowaard waarbij een distributiecentrum inclusief processen uit de logistieke en vrachtwagen branche zijn nagebootst. En een fieldlab op het gebied van horeca. Mathôt ziet nog wel een kloof tussen bedrijfsleven en onderwijs en vindt het zijn persoonlijke missie die kloof te dichten. Daarbij trekt hij ook zelf het boetekleed aan: “Het heeft ook te maken met het beeld dat we als onderwijs hebben opgeroepen. Opleidingen konden alleen in september beginnen en moesten minimaal drie jaar duren. Daardoor stapte het bedrijfsleven niet snel bij ons naar binnen. Nu zien we enerzijds dat het bedrijfsleven onderwijs ziet als nieuw wervingskanaal en anderzijds dat het onderwijs kijkt hoe ze kunnen acteren op de opleidingsbehoefte van het bedrijfsleven.”

Digitaliseringsimpuls onderwijs

Geert-Jan van der Snoek ziet dat de overheid momenteel sterk inzet op een digitaliseringsimpuls voor het onderwijs. Daarbij vindt hij het van belang dat goed gekeken wordt waar de student zich bevindt. “De student is al digitaal vaardig. Daarom moet zo’n impuls proberen niet af te remmen maar in dezelfde versnelling te komen.” Vethman geeft aan dat corona op het gebied van digitalisering een accelerator is geweest. Nu gaat het erom om die digitalisering goed in te bedden en om te kijken naar vragen als: wat betekent digitalisering didactisch voor het totale onderwijs en voor het totale curriculum? Het onderwijs kijkt ondertussen ook naar het individu en de leerroutes en is bezig met meer personaliseren en flexibiliseren. En ook dat heeft gevolgen voor de inzet van digitale middelen. Hij ziet het als een behoorlijke omslag voor het onderwijs, maar noemt ook een voordeel voor het bedrijfsleven: “Je maakt het voor het bedrijfsleven aantrekkelijk individueel op modules in te stappen en daar certificaten voor te halen.”

Achterstelling mbo

Daar waar in het verleden mbo ten opzichte van hbo minder in de aandacht stond, ziet Vethman dat het de laatste tijd mede onder invloed van minister Robbert Dijkgraaf de goede kant op gaat. We zijn er echter nog niet, aldus Vethman: “Ik denk dat we nog wel een weg te gaan hebben om die perceptie echt om te keren.” Mathôt denkt dat digitalisering daarbij kan helpen. “Je kunt digitalisering gaan gebruiken om gepersonaliseerde en flexibele programma’s te maken, inclusief een instapmodule.” Vethman koppelt daarbij digitalisering aan LLO. “In mijn droom pakken we je vast voordat je binnenkomt bij het mbo en laten we je vervolgens nooit meer los. Daarbij betrekken we je middels digitale middelen bij ons onderwijs en helpen we je met bijscholing wanneer je een stap maakt naar een nieuwe carrière.” Vethman benadrukt dat hij zich daarbij niet alleen richt op zijn eigen regio, maar op heel Nederland. “Het concurrentiemodel is verleden tijd. We trekken samen op.”

LLO toekomstproof maken

Inmiddels zijn er vele miljoenen vrijgemaakt om het onderwijs inclusief LLO toekomstproof te maken. Het is volgens Van der Snoek een mooi middel om het bedrijfsleven te betrekken bij het onderwijs en om samen een digitale infrastructuur mogelijk te maken. “Daarbij geeft onderwijs niet alleen geld uit, maar zet het ook geld terug naar de maatschappij.” Mathôt wijst erop dat daarmee ook uitdagingen zoals de energietransitie kunnen worden opgepakt: “Samen met andere mbo’s en hbo’s en de Universiteit van Amsterdam kijken we hoe we vanuit onderwijs die energietransitie goed kunnen begeleiden. Dat kan door LLO maar ook door het huidige initiële onderwijs daaraan te koppelen. Want die techneuten heb je niet zomaar.” Vethman ziet ook nog een uitdaging voor de ROC’s zelf: “Mensen die bij ons werken moeten met LLO ook voor een andere doelgroep werken. Bovendien moeten ze veel meer flexibel onderwijs geven. Dat is echt een cultuuromslag.”

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Met cyberrisicopool als mbo samen risico dragen
Lessen uit ransomware-aanval op British Library
Vlaamse scholen boeken opnieuw digitale vooruitgang