Home Thema's Leven lang ontwikkelen Kabinet investeert komende vijf jaar 1,2 miljard in Leven Lang Ontwikkelen
Leven lang ontwikkelen

Kabinet investeert komende vijf jaar 1,2 miljard in Leven Lang Ontwikkelen

Nieuws

Het kabinet gaat in de periode 2022-2027 1,2 miljard euro investeren in Leven Lang Ontwikkelen. De ambitie is om te streven naar een scholingsdeelname van 62 procent van alle volwassenen in Nederland in 2030. Dat schrijven de ministers Wiersma van Primair en Voortgezet Onderwijs en Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Kamerbrief Leven Lang Ontwikkelen.

Het kabinet wil de leer- en ontwikkelcultuur versterken om zo een bijdrage te leveren aan een goed werkende, toekomstbestendige arbeidsmarkt waarin het vanzelfsprekend is dat mensen zich een leven lang blijven ontwikkelen.

Voordelen LLO

Leven Lang Ontwikkelen (LLO) heeft volgens het kabinet verschillende voordelen:

  • Het draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid en participatie van werkenden en werkzoekenden.
  • Het helpt werkloosheid door veroudering van kennis en vaardigheden te voorkomen of bekorten.
  • Het stimuleert doorgroeien in loopbanen.
  • Het geeft meer voldoening en werkplezier.
  • Het biedt mogelijkheden om de inkomenspositie te verbeteren.
  • Voor bedrijven en organisaties is de beschikbaarheid van voldoende goed opgeleide en ervaren mensen essentieel.
Groot tekort aan personeel

De urgentie van een toekomstbestendige arbeidsmarkt is groot. In veel sectoren is een groot tekort aan personeel, zoals in de zorg, het onderwijs, de kinderopvang, de techniek, ICT en bouw. Tekorten hebben gevolgen voor de hele maatschappij:

  • Grote transities, zoals de klimaat- en energie- en digitaliseringstransitie, worden niet gerealiseerd als er gebrek is aan voldoende én goed opgeleide mensen.
  • Voor het realiseren van de groeistrategie, gericht op het behoud van welzijn en welvaart, is de ontwikkeling van menselijk kapitaal cruciaal.
  • Technologische en sociale innovaties die leiden tot groei van de productiviteit en het BBP komen alleen van de grond als er voldoende mensen zijn die beschikken over de benodigde kennis om die innovaties te ontwikkelen en te realiseren.
  • Door een tekort aan adequaat geschoold personeel op alle niveaus in de arbeidsmarkt komt de kenniseconomie in gevaar.
Vaardigheden

Een toekomstbestendige arbeidsmarkt heeft er volgens het kabinet veel baat bij als meer gedacht wordt in termen van vaardigheden. Daarom ondersteunt het kabinet de ontwikkeling naar een meer op vaardigheden gerichte arbeidsmarkt. Het kabinet constateert tegelijkertijd dat er nog geen leer- en ontwikkelcultuur is gerealiseerd waarin leren en ontwikkelen vanzelfsprekend is voor iedereen en voor een belangrijk deel is geïntegreerd in dagelijkse activiteiten. Het kabinet spreekt daarom de ambitie uit om de leer- en ontwikkelcultuur te stimuleren, de trend van stagnerende deelname aan scholing en training te keren en te streven naar een scholingsdeelname van 62 procent van alle volwassenen in Nederland in 2030. Momenteel ligt dat rond de 40 procent.

In ontwikkeling blijven

Om deze ambitie te realiseren, wil het kabinet met beleid mensen, bedrijven en opleiders stimuleren in ontwikkeling te blijven.

Mensen

Om mensen beter te ondersteunen in de eigen ontwikkeling wordt de publieke financiering van scholing vereenvoudigd en uitgebreid en is er extra ondersteuning voor de meest kwetsbare groep door het ontwikkeladvies. Daarnaast zet het kabinet in op betrouwbare, actuele en zo volledig mogelijke informatie over publieke en private opleidingen en financieringsmogelijkheden.

Bedrijven

Bedrijven worden ondersteund bij het vormgeven van een leerrijke werkomgeving en in de opschaling van succesvolle initiatieven. Om de verschillende vormen van leren en ontwikkelen op de werkvloer te faciliteren zijn er subsidieregelingen voor de financiering van de begeleiding van praktijkleren, de scholing van basisvaardigheden en andere vormen van op-, om- en bijscholing.

Opleiders

De opleiders worden gestimuleerd het aanbod beter te laten aansluiten op de wensen en behoeften van werkenden en werkzoekenden. Bijvoorbeeld door de ontwikkeling en opschaling van korte scholingstrajecten en de afstemming van scholing op reeds opgedane leer- en werkervaring.

Bronnen: Kamerbrief, Onderwijsland

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Creëer zelf je digitale wereld en houd de macht in eigen hand
Geen smartphones in de klas? Geen smartphones op school!