Home Thema's Leven lang ontwikkelen Kiezen voor mbo-beroep makkelijker dankzij verbeteringen op KiesMBO.nl
Leven lang ontwikkelen

Kiezen voor mbo-beroep makkelijker dankzij verbeteringen op KiesMBO.nl

Nieuws

Op KiesMBO.nl is het vanaf nu mogelijk om beroepen makkelijker te vergelijken op basis van kans op stage, startsalaris en kans op werk. Ook zijn deze cijfers recent geactualiseerd. Eerder was het niet mogelijk om beroepen op KiesMBO.nl op deze punten te vergelijken. Uit onderzoek onder scholieren en hun ouders bleek behoefte aan betere vergelijkingsmogelijkheden. De informatie helpt scholieren om een goed onderbouwde studiekeuze te maken.

KiesMBO.nl is de website voor beroeps- en studiekeuze voor het middelbaar beroepsonderwijs en heeft maandelijks gemiddeld 80.000 gebruikers. Deze tijd van het jaar zijn leerlingen volop bezig met het maken van een studiekeuze. Ruim honderdduizend leerlingen in het laatste jaar van het vmbo oriënteren zich momenteel op een vervolgopleiding.

KiesMBO.nl toont jongeren, hun ouders en docenten hoe het mbo werkt, de opleidingsmogelijkheden die het mbo biedt en helpt bij het maken van een goede keuze. Leerlingen zoeken meestal eerst breed met behulp van KiesMBO.nl en andere hulpmiddelen en kiezen dan van welke opleidingen ze een open dag willen bezoeken. Voor 1 april 2023 moeten ze een definitieve studiekeuze maken.

Wens van Tweede Kamer, minister en de Taskforce Doelmatigheid

De Tweede Kamer vroeg vorig jaar in een motie beroepen met een gunstig arbeidsmarktperspectief meer onder de aandacht te brengen bij jongeren. Minister Dijkgraaf vroeg SBB daarom de functionaliteiten van KiesMBO.nl uit te breiden. Ook de Taskforce Doelmatigheid onder leiding van Lodewijk Asscher adviseerde in haar recente advies Kansrijk opleiden scholieren beter te informeren over arbeidsmarktkansen in verschillende sectoren. SBB heeft nu aan die wens invulling gegeven.

Keuzegelijkheid

Uit onderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) blijkt dat jongeren bij hun studiekeuze behoefte hebben aan informatie over startsalaris en arbeidsmarkt. Daarnaast stelt SEO Economisch Onderzoek dat jongeren met een migratieachtergrond minder informatie uit hun netwerk krijgen over salaris, stagekans en kans op werk dan jongeren zonder migratieachtergrond. Hierdoor overschatten jongeren met een migratieachtergrond de kans op stage, de hoogte van het salaris en de kans op werk van opleidingen en kiezen ze vaker voor een opleiding met een lagere kans op stage en werk. Door deze informatie toegankelijker te maken op KiesMBO.nl kunnen alle jongeren deze betrekken bij hun studiekeuze. Dit draag bij aan grotere “keuzegelijkheid”.

KiesMBO.nl bestaat sinds 2018 en is in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontwikkeld door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), in samenwerking met de MBO Raad, de VO-raad, het georganiseerd bedrijfsleven en jongerenorganisaties.

Bron: SBB

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics