Home Thema's Leven lang ontwikkelen Kwalificatiekader NLQF schaalt opleidingen onafhankelijk in
Leven lang ontwikkelen

Kwalificatiekader NLQF schaalt opleidingen onafhankelijk in

Kwalificatiekader NLQF schaalt opleidingen onafhankelijk in
Achtergrond

Om een leven lang ontwikkelen te stimuleren komt er een wettelijk kwaliteitskader, het Netherlands Qualification Framework (NLQF), om opleidingen op basis van een onafhankelijke beoordeling in te schakelen. De Tweede Kamer stemde onlangs in met dit voorstel.

Over het Kwalificatiekader NLQF

Het NLQF sluit aan bij het ‘European Qualifications Framework for Life Long Learning’, het zogenaamde EQF. In 2008 is dit Europese raamwerk vastgesteld en hebben alle lidstaten toegezegd een hieraan gerelateerd nationaal kwalificatiekader te ontwikkelen. Het uiteindelijke doel hiervan is om op Europees niveau helderheid te scheppen over het niveau van opleidingen, om zo het ontstaan van één Europese arbeidsmarkt te bevorderen. Het EQF onderscheidt acht niveaus, van de entreeopleiding tot de medisch specialist. Inmiddels hebben al tien landen deze inschaling wettelijk vastgelegd.

Voordelen Kwalificatiekader NLQF

Het NLQF heeft verschillende voordelen:

  • Werkenden, werkzoekenden en werkgevers krijgen zo beter inzicht in het niveau van een opleiding die ze willen volgen.
  • Er kan voortaan makkelijker worden ingegrepen als aanbieders onjuiste informatie verstrekken over het niveau van hun opleidingen.
NLQF voor formeel en niet-formeel onderwijs

In de politiek was discussie of het NLQF alleen moest gelden voor het formele onderwijs of dat ook het niet-formele private onderwijs in aanmerking kon komen. Uiteindelijk heeft de politiek er nu voor gekozen dat beide soorten onderwijs het NLQF kunnen krijgen. Er is wel een duidelijk verschil:

  • Formeel onderwijs, dat leidt tot een overheids-erkend diploma of certificaat, wordt met deze nieuwe wet automatisch ingeschaald.
  • Non-formele opleidingen, die niet leiden tot een overheids-erkend diploma of certificaat maar waarbij vooraf wel leeruitkomsten zijn bepaald, kunnen worden ingeschaald. Daarvoor gelden dan wel bepaalde criteria, waaronder:
    • Onafhankelijke examinering.
    • Minimaal 400 studiebelastingsuren of aanvullende criteria.
    • Relevantie voor de arbeidsmarkt.

Onderdeel van de nieuwe wet is een protocol dat aangeeft hoe opleiders wel en niet mogen communiceren over het niveau van de opleidingen die ze aanbieden.

Het inschalen gebeurt door een Nationaal Coördinatiepunt.

Bron: Rijksoverheid en MBO•today.

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Kansrijkere arbeidsmarktposities mbo-studenten door monitoring
Drie lessen van een sectorbrede cybercrisisoefening