Home Thema's Leven lang ontwikkelen Randvoorwaarden voor een modern studentinformatiesysteem als basis voor flexibel onderwijs
Leven lang ontwikkelen

Randvoorwaarden voor een modern studentinformatiesysteem als basis voor flexibel onderwijs

Blog

De homogene student bestaat niet meer. Studenten willen een persoonlijke leerroute, afgestemd op hun eigen onderwijsbehoefte. Om dit als onderwijsinstelling te kunnen faciliteren en daarmee dus in feite flexibel onderwijs aan te bieden, is een modern studentinformatiesysteem (SIS) ingericht op de individuele student een absolute must-have. Maar waar moet dit systeem aan voldoen?

In een studentinformatiesysteem staan de gegevens van de student, is geregistreerd welke vakken en modules hij volgt en wordt zijn studievoortgang bijgehouden. Als dit op de juiste manier is ingericht en gebruikt wordt, biedt het systeem onder andere de volgende voordelen:
  • De basis op orde. Een SIS zorgt ervoor dat de administratieve processen, studentgegevens en persoonlijke data in één systeem zijn geborgd.
  • Maakt persoonlijk onderwijs mogelijk. Je wilt als instelling de student een optimale ervaring bieden. Met een SIS kun je maatwerk en een persoonlijk curriculum aanbieden én op schaal organiseren.
  • Vergroot de studenttevredenheid. Instellingen die gebruikmaken van een SIS kennen een hogere studenttevredenheid en – nog belangrijker – weten de student duurzaam aan zich te binden.

“Bij de meerderheid van onderwijsinstellingen is het SIS nu nog ingericht op het bedienen van groepen studenten. De toekomst is echter een systeem gericht op de individuele student. Zo wordt onderwijs op maat mogelijk.”

Randvoorwaarden voor SIS en de flexibele onderwijsbehoefte

Wat zijn dan de randvoorwaarden voor een SIS, die de basis legt voor invulling aan de belofte van flexibel onderwijs? Uit onderzoek en ervaringen uit de praktijk blijkt dat de volgende randvoorwaarden noodzakelijk zijn voor een modern SIS:

  • Faciliteren van modulair opgebouwd onderwijs: de belofte van flexibel onderwijs betekent dat steeds meer onderwijs modulair wordt ontwikkeld. Een SIS moet het onderwijsaanbod modulair kunnen vastleggen zodat modules kunnen worden hergebruikt.
  • De student als vertrekpunt: studenten kunnen onderdeel zijn van verschillende groepen binnen het onderwijs. Daarom moeten zaken binnen het SIS per individu kunnen worden vastgelegd. Het aanbieden van flexibel onderwijs betekent dat je het onderwijs niet meer uitsluitend organiseert op basis van een ‘homogene’ groep.
  • Diversiteit in flexibiliseringsmogelijkheden: flexibel onderwijs wordt op veel verschillende manieren vormgegeven. Bijvoorbeeld door middel van tempodifferentiatie of in de wijze van toetsing als een student een doel heeft bereikt of kennis beheerst. Dit soort flexibele mogelijkheden vragen om een SIS die dit op eenzelfde flexibele manier faciliteert.
  • Variatie aan vormen om studievoortgang te registreren: onderwijsflexibilisering stelt ook eisen aan het volgen en begeleiden van studenten. Cijfers zijn niet meer de graadmeter; er wordt ook gekeken naar andere vormen van het registreren van voortgang in leren en het stimuleren van de ontwikkeling en het leerproces. Op het moment dat je flexibel onderwijs of gepersonaliseerd leren introduceert, worden deze nieuwe begeleidingsvormen nóg belangrijker.
Ervaringen van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK)

De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) beschikt sinds kort over een nieuw studentinformatiesysteem. “We gebruiken het systeem onder andere voor het maken van facturen, het inschrijven van studenten, het archiveren van documenten en het bijwerken van de onderwijscatalogus. Maar nog belangrijker: we zijn bezig om SIS op nieuwe manieren in te zetten. Bijvoorbeeld voor het beschikbaar stellen van cursussen voor mensen met een STAP-budget.”, aldus Laura Smit, Hoofd Centrale Student Administratie bij de AHK.  

Met het nieuwe kernregistratie- en studentinformatiesysteem sorteert de AHK voor op de vraag naar flexibele onderwijsvormen. Behoeften vanuit de markt die de hogeschool onherroepelijk ziet ontstaan. 

SIS als basis

Met het kernregistratiesysteem en de informatie daarbinnen op orde ben je als onderwijsinstelling pas écht in staat om maatwerk te leveren aan je studenten. Het vormt de basis van waaruit je flexibel en persoonlijk roosteren én het ontwikkelen van een compleet (360 graden) beeld van je studenten mogelijk maakt. Alleen zo komt het aanbieden van een persoonlijke leerroute écht binnen handbereik.

Onderdeel van de digitale campus

Een modern kernregistratie- en studentinformatiesysteem maakt integraal onderdeel uit van het IT-landschap, dat je nodig hebt om als onderwijsinstelling flexibel onderwijs en een leven lang ontwikkelen te kunnen faciliteren. Wij noemen dat de digitale campus.

In de whitepaper Digitale Campus voor een Leven Lang Ontwikkelen bespreken experts de noodzakelijke bouwstenen en geven zij advies over de te zetten stappen met betrekking tot de digitale transformatie aan de hand van een krachtig transformatiemodel.

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Roel Nicolai werkt al jarenlang op het snijvlak van de techniek en de toepassing daarvan bij onderwijsprocessen. Hij begeleidt bij onderwijsinstellingen innovatieve projecten om gepersonaliseerd leren en flexibilisering mogelijk te maken. Tot september 2023 vervulde Roel binnen Breens Network en Educator rollen op het vlak van business development, advisering en productontwikkeling en schrijft blogs over diverse onderwerpen in het onderwijs.
Trending topics
Schaduw-ict, de IBP-uitdaging van ChatGPT
Stappenplan voor smartphonebeleid op school
Hoe betrek je als school ouders bij mediawijsheid?