Home Thema's Leven lang ontwikkelen Ministerie van Onderwijs wil wettelijke taak voor publieke scholen bij Leven Lang Ontwikkelen verkennen
Leven lang ontwikkelen

Ministerie van Onderwijs wil wettelijke taak voor publieke scholen bij Leven Lang Ontwikkelen verkennen

Ministerie van Onderwijs wil wettelijke taak voor publieke scholen bij leven lang ontwikkelen verkennen
Nieuws

De ministeries van Onderwijs en Sociale zaken gaan verkennen of er een meerwaarde zit in het geven van wettelijke taken aan het publieke onderwijs (mbo, hbo en universiteit) bij leven lang ontwikkelen en het verzorgen van onderwijs voor volwassenen. Dat staat in de uitwerking van de Onderwijsagenda LLO, die de ministeries hebben uitgebracht.

Onderwijsagenda Leven Lang Ontwikkelen

De Onderwijsagenda LLO bevat momenteel zeven stappen:

 1. Vereenvoudiging deelname aan onderdelen van formeel onderwijs
 2. Verbreden wettelijke taak voor LLO
 3. Wegnemen belemmeringen voor private LLO-activiteiten
 4. Bevorderen van gebruik microcredentials en certificaten
 5. Beter verbinden van informeel, non-formeel en formeel leren
 6. Verbeteren samenwerking tussen bedrijfsleven en opleiders
 7. Stimuleren werken en leren via mbo-bbl en duaal hoger onderwijs

Onderdeel van stap 1 is een ‘verkenning van wettelijke mogelijkheden voor verzorgen van onderdelen van formele opleidingen in het hoger onderwijs’. In de agenda constateren de ministers dat de rol van de publieke scholen bij scholing van volwassenen nog beperkt is. Daardoor laten we, aldus de ministers, kansen voor leven lang ontwikkelen liggen.

Oorzaken beperkte deelname publieke en private opleiders aan LLO

Voor de beperkte deelname van publieke en private scholen zijn volgens de ministers verschillende oorzaken:

 • Publieke en private opleiders zijn onvoldoende toegerust om goed in te kunnen spelen op LLO.
 • Publieke en private scholen  missen mogelijkheden tot meer onderwijs op maat.
 • Er is geen heldere wettelijke opdracht voor LLO bij publieke en private financiering.
 • Het ontbreekt aan voorspelbaarheid in financiering.
 • Volgens werkgevers en werkenden is het formele onderwijs te weinig vraaggericht, flexibel en wendbaar om goed in te spelen op hun ontwikkelvragen en behoeften.

In de Onderwijsagenda LLO wordt de formele verbreding van de wettelijke taak van publieke scholen een ‘zwaar middel’ en ‘een verregaande maatregel genoemd. Een probleem daarbij zou kunnen zijn dat private opleiders zich benadeeld zullen voelen. De ministers reageren daarop door te stellen dat ze het gelijke speelveld tussen publieke en private opleiders ‘in beginsel willen bewaken’.

Geen publieke bekostiging

Als er al een wettelijke opdracht aan publieke scholen komt voor onderwijs aan volwassenen, zal dat niet gepaard gaan met publieke bekostiging. Werkgevers en werknemers zullen de opleiding zelf moeten betalen. Publieke scholen vinden dat geen probleem. Voor hen is het belangrijkste dat de huidige administratieve belemmeringen verdwijnen.

Bron: MBO today.

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Smartphonebeleid vo-scholen op orde, praktijk loopt achter
DUO verwijdert enquête na datalek