Home Thema's Leven lang ontwikkelen OESO wil dat overheden meer regie nemen bij microcredentials
Leven lang ontwikkelen

OESO wil dat overheden meer regie nemen bij microcredentials

Nieuws

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) wil dat overheden meer de regie nemen bij de ontwikkeling en uitrol van microcredentials. Daarom heeft de OESO in het rapport Micro-credentials for Lifelong Learning and Employability: Uses and Possibilities een aantal aanbevelingen hiervoor opgesteld.

De OESO wil dat lidstaten leven lang leren-beleid versterken door een aanpak voor microcredentials. Dit om bij te dragen aan de doelstelling dat 60 procent van alle volwassenen in de EU deelnemen aan onderwijs en training in 2030.

Over microcredentials

Microcredentials geven waarde aan kleinere onderwijseenheden zoals cursussen. Ze maken het mogelijk om gericht vaardigheden op te doen, bijvoorbeeld digitale of groene vaardigheden. Bovendien maken ze mensen breder inzetbaar en maken microcredentials de EU weerbaar voor de toekomst.

Aanbevelingen

De OESO komt in het rapport met een lijst van aanbevelingen:

  • Verschaf duidelijkheid over de belangrijkste doelstellingen en doelgroepen van verschillende typen microcredentials, vóórdat bepaalde beleidskeuzes worden gemaakt. Koppel het leerontwerp aan de leerdoelen en realiseer je dat lerenden met verschillende vaardigheidsniveaus uiteenlopende behoeften hebben. Betrek als beleidsmakers en aanbieders daarom lerenden bij de ontwikkeling van beleid omtrent microcredentials.
  • Financieringssteun van overheden voor microcredentials moet duurzaam zijn en ervoor zorgen dat microcredentials voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom pleit de OESO voor onderzoek naar een vaste en specifieke financieringsbron.
  • Er zijn veranderingen nodig in het beleid omtrent kwaliteitsborging en academische erkenning. De ontwikkeling van kwaliteitscriteria is een eerste stap. Hierop kunnen aanbieders en programma’s voortbouwen. Ook kunnen beleidsmakers een nationale strategie voor microcredentials ontwikkelen. Om dezelfde erkenning voor microcredentials te creëren die conventionele diploma’s al genieten, moeten microcredentials worden afgestemd met kwalificatiekaders.
  • Informatievoorziening voor lerenden moet breder worden opgezet dan een online informatieportaal om mensen te bereiken. Ook is studie- en loopbaanbegeleiding cruciaal voor lerenden om optimaal gebruik te maken van de beschikbare informatie. Hiernaast kan overheidsbeleid samenwerking stimuleren tussen onderwijs- en opleidingsinstellingen en werkgevers.

Bron: Neth-ER

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Drie lessen van een sectorbrede cybercrisisoefening