Home Thema's Leven lang ontwikkelen Overheid moet hoger onderwijs voor professionals wettelijk erkennen
Leven lang ontwikkelen

Overheid moet hoger onderwijs voor professionals wettelijk erkennen

Nieuws

Deelname aan het onderwijs voor professionals is in Nederland laag en daalt verder. Om ervoor te zorgen dat meer volwassenen in Nederland deelnemen aan scholing pleit Universiteiten van Nederland (UNL) in het Position Paper LLO 2023-2026 voor wettelijke erkenning van hoger onderwijs voor professionals. Daarmee erkent de overheid volgens UNL het belang van kwalitatief hoogwaardig en toegankelijk post-initieel onderwijs.

Volgens de auteurs van het Position Paper LLO 2023-2026 is er de afgelopen jaren weliswaar flink geïnvesteerd in het Leven Lang Ontwikkelen (LLO), maar is tegelijkertijd de deelname aan het formele volwassenenonderwijs met bijna 10% gedaald. Oorzaken zijn onder meer het afschaffen van de aftrekbaarheid van studiekosten en het feit dat het STAP-budget ontoereikend is en de toekenning ervan een loterij.

UNL voorziet dat zonder systeemverandering LLO in het hoger onderwijs alleen blijft bestaan voor een beperkte groep. Dit is volgens UNL niet goed voor de professionals en niet goed voor Nederland.

Om de LLO-ambities van de universiteiten en Nederland te realiseren zijn volgens UNL twee zaken nodig:

  • Een nauwe samenwerking van universiteiten met het mbo, hbo en private aanbieders, om zo tegemoet te komen aan de groeiende behoefte aan om- en bijscholing.
  • Steun van de overheid. Post-initieel onderwijs moet een wettelijk erkende en bekostigde taak voor universiteiten worden.

Als dit gebeurt, kunnen de universiteiten inspelen op de grote LLO-opgave van Nederland en Leven Lang Ontwikkelen de norm maken.

Bron: Universiteiten van Nederland

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Drie lessen van een sectorbrede cybercrisisoefening