Leven lang ontwikkelen

Kwalificatiekader NLQF schaalt opleidingen onafhankelijk in

Overheid moet hoger onderwijs voor professionals wettelijk erkennen

Deelname aan het onderwijs voor professionals is in Nederland laag en daalt verder. Om ervoor te zorgen dat meer volwassenen...

Leven lang ontwikkelen via het mbo kan een stuk eenvoudiger

Het mbo-onderwijs vormt voor veel mensen de sleutel tot een leven lang ontwikkelen (LLO). Ruim 40 procent van de Nederlandse...

Knelpunten rond flexibilisering onderwijs en Leven Lang Ontwikkelen

Wat zijn de belangrijkste knelpunten rond de thema’s flexibilisering van het onderwijs en een Leven Lang Ontwikkelen? Dat werd besproken...

Integrale aanpak LLO-onderwijs is de weg voorwaarts

De Universiteit Utrecht kiest voor een integrale aanpak van haar onderwijs, waarbij initieel onderwijs en onderwijs in het kader van...

OESO wil dat overheden meer regie nemen bij microcredentials

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) wil dat overheden meer de regie nemen bij de ontwikkeling en uitrol...

Summa & bedrijf ontwikkelt klantgerichte aanpak voor leven lang ontwikkelen

Summa & Bedrijf is een mbo-opleider voor volwassenen in de regio Brainport Eindhoven. Ze hebben daarbij ook een maatschappelijke opdracht...

Eerste microcredential uitgereikt door Hogeschool Utrecht

Hogeschool Utrecht (HU) heeft de eerste microcredential uitgereikt. Tanja Derksen, product owner van de pilot Microcredentials aan de HU, legt...

Hoe je met CRM een levenslange relatie opbouwt met studenten

Een leven lang ontwikkelen vraagt om een lange relatie tussen student en onderwijsinstelling. Een student wil – in elke fase...

Meer publiek onderwijs en minder markt bij LLO

Bij het overheidsbeleid van Leven Lang Ontwikkelen (LLO) moet de overheid inzetten op een grotere rol voor publiek onderwijs en...

Broedplaats sQuare wil gat tussen mbo-diploma en arbeidsmarkt dichten

Marieke Gervers wil de potentie van mbo-opgeleide vakmensen beter benutten. Gevers zette hiervoor de post-mbo broedplaats sQuare op. Een plek...

Randvoorwaarden voor een modern studentinformatiesysteem als basis voor flexibel onderwijs

De homogene student bestaat niet meer. Studenten willen een persoonlijke leerroute, afgestemd op hun eigen onderwijsbehoefte. Om dit als onderwijsinstelling...