Home Thema's Leven lang ontwikkelen Subsidie om mbo-studenten beter voor te bereiden op arbeidsmarkt
Leven lang ontwikkelen

Subsidie om mbo-studenten beter voor te bereiden op arbeidsmarkt

Nieuws

Het ministerie van OCW heeft 25 miljoen euro beschikbaar voor projecten die mbo-studenten beter voorbereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. Deze projecten laten studenten bijvoorbeeld al tijdens hun studie werken met de nieuwste technieken en methoden. De subsidie is afkomstig uit het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF). Op 9 juni zijn al 12 projecten goedgekeurd voor een totaalbedrag van 15,1 miljoen. De subsidie kan worden aangevraagd tot en met 30 juni.

Het RIF stimuleert de samenwerking tussen scholen, de publieke sector en het bedrijfsleven. Het doel van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) is om mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, door hen al tijdens hun studie te laten werken met state of the art-technieken en -methoden. De inhoudelijke beoordeling wordt verricht door een beoordelingscommissie die is ingesteld door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In totaal zijn in de periode 2014-2021 184 RIF-projecten goedgekeurd, waarvan 11 met een opschalerssubsidie. In deze periode is in totaal € 173 miljoen verstrekt. Het bedrijfsleven, onderwijs en andere overheden hebben daarnaast € 346 miljoen geïnvesteerd.

Het RIF biedt mbo-instellingen een kans om de laatste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het bedrijfsleven beter bij te kunnen houden en het opleidingsaanbod hier op aan te laten sluiten. Dit geldt met name voor opleidingen die vragen om grote financiële investeringen of die voorbereiden op beroepen met een hoog innovatief karakter, zoals mobiliteit en voertuigen, bouw en infra, en zorg en welzijn. Daarnaast is het ook belangrijk dat het onderwijspersoneel op de hoogte is van de laatste stand van zaken in het werkveld.

Regio

Uit de ervaring van de afgelopen jaren is gebleken dat de subsidie een belangrijke functie heeft om de samenwerking in de regio op te starten en te versterken. Door het hele land zijn samenwerkingsverbanden ontstaan tussen onderwijs (vo-mbo-ho), het bedrijfsleven en andere regionale stakeholders, zoals gemeenten en provincies. De samenwerking is in veel gevallen gericht op het aanpakken van kwalitatieve en kwantitatieve personeelstekorten (met name in de techniek, zorg en bouw), professionalisering van docenten en innovatie van opleidingen.

Subsidie aanvragen kan hier.

Bron: Rijksoverheid, Solar Magazine en Dienst Uitvoering Subsidies aan instellingen.

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Drie lessen van een sectorbrede cybercrisisoefening