Home Thema's Leven lang ontwikkelen Terugblik op 1 jaar pilot Microcredentials
Leven lang ontwikkelen

Terugblik op 1 jaar pilot Microcredentials

Blog

Op 1 oktober 2021 startten 32 hoger onderwijsinstellingen – 10 universiteiten en 22 hogescholen – met de landelijke pilot Microcredentials. Microcredentialing – het aanbieden van onderwijs in kleinere eenheden die afzonderlijk worden gecertificeerd – stimuleert flexibilisering van het onderwijs en geeft herkenbare waarde aan het Leven Lang Ontwikkelen aanbod van instellingen. In deze blog kijkt de projectleider van de pilot, Bart Lamboo, terug.

De pilot is een initiatief van de Vereniging Hogescholen, Universiteiten van Nederland en de zone Flexibilisering van het onderwijs van het Versnellingsplan.

Eerste fase: elkaar vinden

Lamboo beschrijft in zijn blog hoe er eerst een gedegen en gedragen kwaliteitskader voor de plot werd uitgewerkt. In de eerste maanden lag vervolgens het accent op elkaar vinden. Daarom werd er eerst gekeken naar de basis, een gezamenlijke taal. Daarbij ging het om vragen als: wat verstaan we onder microcredentials, waarom doen we deze pilot, en hoe geven we verder betekenis en invulling aan de afspraken in het kwaliteitskader.

In de eerste fase ging het ook om een balans te creëren tussen uniformiteit enerzijds en ruimte voor de instellingen om hun aanbod in te passen en te experimenteren anderzijds. Lamboo noemt daarnaast drie succesfactoren in deze fase:

  • Bestuurlijke commitment.
  • Doortastend projectmanagement.
  • Meedenken en inzet van uiteenlopende expertise in de deelnemende instellingen.
Tweede fase: naar volwassenheid – samenwerken en kennisdelen

Begin 2022 begon een nieuwe fase na het afstemmen en optuigen van de basisorganisatie binnen de instellingen. Daarbij stond kennisdelen centraal. Daarbij ging het om drie zaken.

Delen faciliteren: Omdat bij de pilot zoveel verschillende expertises betrokken zijn, zijn er vier leergemeenschappen opgestart. Binnen deze leergemeenschappen delen specialisten per vakgebied hun aanpak,, inzichtenvoorbeelden en vragen uit de instelling.

Durven experimenteren: Omdat het ‘landschap’ rond microcredentials zich momenteel nog aan het vormen is vergt het durf om te experimenteren en hieruit samen lessen te leren.

Kwaliteit borgen: Omdat microcredentials binnen de pilot staan voor kwaliteit, speken de deelnemers over kwaliteitsnormen en beoordelen ze de implementatie van het kwaliteitskader binnen de instellingen met elkaar in de leergemeenschappen. In 2023 zetten ze de volgende stap: door middel van peer-reviews gaan ze een externe blik op elkaars microcredentials werpen.

Toekomst

Lamboo sluit zijn blog af met een blik op de toekomst. Hij wijst erop dat ook in Europa het belang van microcredentials wordt onderkend omdat het een katalysator kan zijn in leven lang ontwikkelen. Nederland behoort daarbij tot de koplopers. Juridische borging is nodig om twee redenen:

  • Het zorgt voor helderheid bij instellingen en professionals.
  • Het zorgt ervoor dat microcredentials een blijvende toevoeging aan het onderwijsaanbod in Nederland vormen, één die aansluit bij de uitdagingen van de toekomst.

Bron: blog Bart Lamboo

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics