Home Thema's Leven lang ontwikkelen Wat zijn de opbrengsten van Digitale Werkplaatsen?
Leven lang ontwikkelen

Wat zijn de opbrengsten van Digitale Werkplaatsen?

Achtergrond

Nederland kent 20 Digitale Werkplaatsen, publiek-private samenwerkingen, waarbij studenten in het mbo, hbo en wo ondernemers helpen te digitaliseren. Regioplan onderzocht op initiatief van netwerkorganisatie Katapult wat de impact daarvan is op het onderwijs. Dit gebeurde op drie niveaus: instelling, opleiding en student. Ook werd er gekeken naar de overkoepelende opbrengst.

Opbrengsten op instellingsniveau
 • (Meer) samenwerking met het bedrijfsleven
 • Versterking van de positie van de onderwijsinstelling in de regio
 • Versterking van de relatie tussen mbo en hbo
 • (Meer) samenwerking met andere onderwijsinstellingen
 • (Meer) samenwerking binnen de onderwijsinstellingen
Opbrengsten op opleidingsniveau
 • (Meer) samenwerking met het bedrijfsleven.
 • Stimulans voor de ontwikkeling van de onderwijsaanpak.
 • Betere toegang tot bedrijven.
 • Stimulans voor de ontwikkeling van het curriculum.
 • Aanleiding voor vervolgopdrachten.
Opbrengsten op studentniveau
 • De ontwikkeling van soft skills.
 • De versterking van de link tussen theorie en praktijk.
 • Versterking van de motivatie van studenten.

Wanneer we de opbrengsten van de verschillende niveau samennemen zien we als belangrijkste opbrengsten:

 • De Digitale Werkplaats kan zorgen voor een versterking van de samenwerking tussen het (beroeps)onderwijs en het bedrijfsleven en dan met name het mkb.
 • In de meeste Digitale Werkplaatsen werken onderwijsinstellingen op opleidingsniveau met elkaar samen.
 • De Digitale Werkplaatsen zijn een verrijking voor het onderwijsprogramma.
 • In de Digitale Werkplaatsen leren studenten vaardigheden die zij nodig hebben om goed te functioneren op de werkvloer.
Over Katapult

Katapult is een netwerkorganisatie van meer dan 450 samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven. Doelstelling is om de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en maatschappij te verbeteren. De projectorganisatie van Katapult is non-profit en ondergebracht bij Stichting Platform Talent voor Technologie (PTvT).

Bron: Katapult

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics