Home Thema's Onderwijsinnovatie

Onderwijsinnovatie

Verantwoord studiedata benutten

Internationaal onderzoek naar werk- en leeromgeving op scholen zoekt Nederlandse deelnemers

Onder leiding van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) wordt bij het TALIS-onderzoek (Teaching and Learning International Survey)...

Elke student verdient een honoursaanpak

Marike Lammers – manager van de OnderwijsInnovatie Hub van Hogeschool Saxion – vindt dat de huidige methode van financieren en...

De weg naar een next-generation digitale campus voor het hoger onderwijs

Als het om digitale transformatie gaat, lopen instellingen in het hoger onderwijs aanzienlijk achter bij commerciële organisaties van vergelijkbare omvang,...

VO-raad presenteert Sectorrapportage 2022

De VO-raad heeft de Sectorrapportage 2022 uitgebracht. Daarin laat de VO-raad aan de hand van thema’s zien hoe het VO...

Lerarentekort en onderwijsstelsel staan grote onderwijsambities in de weg

Een breedgedragen langetermijnplan om het lerarentekort te bestrijden en kijken naar het onderwijsstelsel, waarbij alle rollen ter discussies staan. Dat...

Nationaal Onderwijslab AI onderzoekt kansen, risico’s en oplossingen AI

Het Nationaal Onderwijslab AI (NOLAI) heeft in Nijmegen aan de Radboud Universiteit de deuren geopend. In het NOLAI werken scholen,...

Hoe beleg je taken en verantwoordelijkheden bij informatiemanagement op school?

Overal binnen een school wordt informatie gebruikt. Omdat iedereen binnen een school werkt met informatie en in zekere mate afhankelijk...

Zo staat het Amsterdamse Voortgezet (Speciaal) Onderwijs ervoor

Het OSVO, de vereniging van schoolbesturen in het Amsterdamse voortgezet onderwijs, heeft de eerste ‘Staat van het Amsterdamse Voortgezet (Speciaal)...

Ministerie van OCW lanceert challenge duurzaamheid

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft een challenge gelanceerd om duurzaamheid te verankeren binnen schoolomgevingen in het primair...

Alleen meer geld lost problemen in onderwijs niet op

Hoewel de overheid volgens cijfers van het CBS sinds 1970 meer geld uitgeeft aan onderwijs en dit bedrag in de...

Ontwikkeling van onderwijsvernieuwing zoals Agora

In de tweede podcast uit de serie Leidinggeven aan schoolontwikkeling van de VO-raad gaat Jeroen van Grunsven in gesprek met...