Home Thema's Onderwijsinnovatie Adviescommissie wil onderwijs dat ook tijdens pandemie kan functioneren
Onderwijsinnovatie

Adviescommissie wil onderwijs dat ook tijdens pandemie kan functioneren

Nationaal Programma Onderwijs
Nieuws

Nederland moet werken aan toekomstbestendig onderwijs dat ook bij een pandemie kan functioneren en waarbij scholensluiting niet langer nodig is. Dat stelt de maatschappelijke begeleidingscommissie Platform Perspectief Jongeren (PPJ) in een brief aan onderwijsminister Arie Slob. De PPJ is ingesteld om toezicht te houden op een effectieve besteding van de middelen van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).

Volgens het PPJ is het van het grootste belang voor onze huidige en toekomstige generaties en onze samenleving om de focus te leggen op de randvoorwaarden die nodig zijn om zowel po- en vo-scholen als instellingen in het beroeps- en hoger onderwijs open te houden. Het centraal stellen van de randvoorwaarden die het mogelijk maken altijd scholen open te houden is volgens het PPJ een fundamenteel andere vraag dan de optie te overwegen om scholen te sluiten in het kader van het beheersbaar houden of het controleren van het virus. Daarbij wijst het PPJ erop dat het een kerntaak van de overheid is om voor een veilige les- en leeromgeving te zorgen en adviseert het PPJ om de fysieke en organisatorische randvoorwaarden te scheppen die hiervoor noodzakelijk zijn, te weten: ventilatie, groepsgrootte en ruimte.

Ventilatie

Het PPJ constateert dat zowel financieel als technisch een enorme opgave blijkt te zijn om de bestaande gebouwen aan te passen aan de gewenste normen. Het PPJ adviseert daarom het Rijk om huidige belemmeringen ten behoeve van de benodigde investeringen – financieel en anderszins – zo snel mogelijk weg te nemen, zodat schoolgebouwen en leslokalen coronaproof worden in het gebruik en de ventilatie-achterstand wordt verholpen. Het PPJ wijst erop dat aandacht voor een veilige en gezonde leeromgeving niet in de plaats moeten komen van de zorgen over leerachterstand en sociale en sociaal-emotionele problematiek. ‘Het is én, én.’, aldus het PPJ.

Groepsgrootte

Het verkleinen van de groepsgrootte heeft volgens het PPJ twee voordelen:

  • Het kan een zeer effectieve manier zijn om achterstandsleerlingen vooruit te helpen.
  • Het kan de werkdruk verminderen en het vak van leraar aantrekkelijker maken.

Het PPJ vindt dat groepsgrootte daarom centraler in de aanpak van het lerarentekort moet staan, naast de aanstellingsvorm (meer vaste contracten) en de beloning.

Ruimte

Kleinere en meer flexibele groepsindelingen stellen volgens het PPJ mogelijk ook extra eisen aan gebouwen, die daarop moeten worden aangepast. Het PPJ roept op om op korte termijn te investeren in aangepaste ruimtes binnen scholen – in het bijzonder scholen met relatief grote populaties leerlingen die in een kwetsbare positie verkeren – en om hier bij de ver-/nieuwbouw van scholen rekening mee te houden.

Langere looptijd NPO

Een laatste advies van het PPJ betreft de looptijd van het NPO. Momenteel is die 2,5 jaar. Deze periode is volgens het PPJ waarschijnlijk te kort om ambities waar te maken als het gaat om het inhalen van opgelopen leerachterstanden en het aanpakken van sociale en sociaal-emotionele problematiek. Het wegwerken van achterstanden vergt volgens het PPJ inspanningen met een lange adem. Het PPJ pleit daarom voor een langere periode (bijvoorbeeld 4-8 jaar) van het NPO, omdat dat het onderwijs de gelegenheid geeft om voor meer duurzame oplossingen te kiezen.

Bron: adviesbrief van het PPJ aan minister Slob. Of bekijk de video op AD.nl.

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Schaduw-ict, de IBP-uitdaging van ChatGPT
Stappenplan voor smartphonebeleid op school
Hoe betrek je als school ouders bij mediawijsheid?