Home Thema's Onderwijsinnovatie Ambitiewijzer brengt onderwijs-, ict- en innovatieplannen in kaart
Onderwijsinnovatie

Ambitiewijzer brengt onderwijs-, ict- en innovatieplannen in kaart

Achtergrond

Wat is het ambitieniveau als het gaat om leerling en onderwijs, innovatieve teams, leidinggeven aan innovatief onderwijs, en ict en innovatief onderwijs? En hoe beschrijf je de benodigde stappen om nieuwe, innovatieve ideeën door te voeren in de schoolontwikkeling? Kennisnet heeft als hulpmiddel daarvoor de Ambitiewijzer ontwikkeld.

Aan de hand van de Ambitiewijzer kunnen scholen de juiste vragen stellen bij:

 • Het ontwikkelen van een nieuwe onderwijsvisie.
 • Het toetsen van een bestaande visie.
 • Het starten van een onderwijsinnovatie.
Thema’s en subthema’s

Leraren en leidinggevenden in het basis- of voortgezet onderwijs bepalen aan de hand van stellingen over onderstaande hoofd- en subthema’s wat volgens hen het gewenste ambitieniveau van de school is.

 • Leerling en onderwijs
  • betrokkenheid en betekenisvol onderwijs
  • zelfstandigheid, plannen en richting geven persoonlijke en sociale ontwikkeling
  • voortgang en niveau
  • differentiatie, leervoorkeur en strategieën
 • Innovatieve teams
  • gedeelde visie en opvattingen over leren en onderwijzen
  • pluriforme teams
  • structuur, taken en verantwoordelijkheden zijn passend bij de visie
 • Leidinggeven aan innovatief onderwijs
  • creëren van een lerende cultuur
  • leidinggeven aan een onderzoekende cultuur
  • begeleiding van de onderwijskundige inrichting en visieontwikkeling
  • verantwoording van de aanpak
 • Ict en innovatief onderwijs
  • inzet van leermiddelen (digitaal en analoog)
  • flexibele organisatie van hybride/blended onderwijs
  • datageletterdheid en ict-bekwaamheid
Werkwijze Ambitiewijzer

Wie met de Ambitiewijzer werkt, kiest per onderwerp steeds tussen twee stellingen oftewel twee ambitieniveaus. Per onderwerp is er ook ruimte voor het noteren van eigen vragen, aandachtspunten, gespreksaantekeningen en vervolgacties. De deelnemers doorlopen de Ambitiewijzer eerst zelfstandig. Daarna worden de antwoorden gebundeld tot een gemiddelde. De laatste, belangrijkste, stap is de gezamenlijke discussie over de ambitieniveaus en benodigde vervolgstappen.

Doel Ambitiewijzer

De Ambitiewijzer heeft een aantal doelen:

 • Alle aanwezigen een stem te geven in de discussie door hen eerst zelfstandig over de thema’s en ambitieniveaus te laten oordelen.
 • Met de thema’s en vraagstukken aan te sluiten bij de belevingswereld van het onderwijs.
 • De discussie over de onderwijsvisie of -innovatie te faciliteren door het aanreiken van de juiste thema’s en onderwerpen en het creëren van een gezamenlijke taal.
 • De school of het team te helpen bij het vaststellen van een gedragen ambitieniveau.

De Ambitiewijzer zorgt daarnaast voor een gezamenlijk beeld van de visie op onderwijs met ict. En het geeft leidinggevenden voldoende handvatten om op basis van de resultaten zelf vervolgstappen vorm te geven.

Bij de Ambitiewijzer is een handleiding en gespreksleidraad beschikbaar. Het is een tool die behulpzaam is als u aan de slag gaat met Vier in balans.

Bron: Kennisnet

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Schaduw-ict, de IBP-uitdaging van ChatGPT
Stappenplan voor smartphonebeleid op school
Hoe betrek je als school ouders bij mediawijsheid?