Home Thema's Onderwijsinnovatie Data en de duurzame inzetbaarheid van docenten
Onderwijsinnovatie

Data en de duurzame inzetbaarheid van docenten

Blog

IT heeft haar toegevoegde waarde voor het onderwijs tijdens de Covid pandemie bewezen. Door gebruik te maken van de digitale mogelijkheden – en de enorme inspanningen en creativiteit van de docenten – kon het lesgeven doorgaan. Maar wat is er nog meer mogelijk met IT in het primaire onderwijsproces? Bijvoorbeeld op het vlak van duurzame inzetbaarheid van docenten?

We zien dat de meeste onderwijsinstellingen de basis op orde hebben. Van basale zaken als een goed werkende WiFi – misschien wel de belangrijkste (dis)satisfier als het gaat om IT – tot en met het echt goed benutten van de digitale mogelijkheden bij het lesgeven. Het zijn zaken die het onderwijs beter maken en de docenten ondersteunen bij het uitvoeren van hun vak. Met de nadruk op ‘ondersteunen’, want zonder docenten geen onderwijs.

Ziekteverzuim docenten

En op die gedachte zijn we verder gegaan. Hoe zorg je ervoor dat een docent beschikbaar en aanwezig is, zodat het primaire onderwijsproces kan doorgaan? Het is namelijk geen vanzelfsprekendheid, gezien het tekort aan docenten en het relatief hoge ziekteverzuim binnen de sector. Het is dan ook niet voor niets één van de grootste uitdagingen voor directies en leidinggevenden.

Artificial intelligence

In onze zoektocht zijn we ook bij data en artificial intelligence terecht gekomen. We weten dat goed geïnterpreteerde data inzicht en richting geeft, waarop weloverwogen besluiten gebaseerd kunnen worden. Het wordt in veel sectoren met succes toegepast. Denk aan het in kaart brengen van bezoekersstromen op Schiphol, het herkennen van patronen in resultaten van medisch onderzoek en de zelfrijdende auto. Kortom, het gebruik van data neemt een steeds prominentere rol in onze samenleving in. In het onderwijs blijft het nog wel wat achter, ondanks dat er heel veel data in het onderwijs beschikbaar is.

Stimuleren duurzame inzetbaarheid

Maar waar kan je data gebruiken om de beschikbaarheid en aanwezigheid van docenten positief te beïnvloeden? We hebben dit samen met SOML (Stichting Onderwijs Midden Limburg) en data-expert Experience Data onderzocht en zijn bij het terugdringen van verzuim als een van de mogelijke toepassingen terecht gekomen. En dan specifiek het voorkomen dat kort verzuim overgaat in langdurig verzuim en het stimuleren van duurzame inzetbaarheid.

Bewezen interventies voorstellen

Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van de Management Assistent Duurzame Inzetbaarheid (MADI). Deze tool ondersteunt de leidinggevende bij het verzuimproces van een medewerker. En zorgt ervoor dat beslissingen genomen worden op basis van feiten en succesvolle ervaringen in plaats van onderbuikgevoel. Met als doel het behouden van gezonde en gemotiveerde collega’s voor de klas.

Dit doet MADI door overzichtelijk alle relevante informatie – binnen de kaders van de AVG – te bieden. Door aan te geven wanneer een volgende actie nodig is. Door de input te leveren voor de gesprekken, zodat de juiste vragen gesteld worden. Door interventies voor te stellen, die eerder succesvol zijn gebleken (het lerend vermogen van MADI). En dit alles op basis van de interpretatie van de beschikbare data.

Positieve bijdrage

Met MADI – dat inmiddels bij SOML operationeel is – willen wij aantonen, dat goed gebruik van data meerwaarde heeft voor het onderwijs. Natuurlijk lost MADI niet alle problemen op met betrekking tot het docententekort. Wij zijn er wel van overtuigd, dat het een positieve bijdrage levert.


Webinar: Duurzame inzetbaarheid in het onderwijs door datagebruik

Door op het juiste moment de juiste interventies te doen, passend bij de medewerker die het betreft, kan je (langdurig) verzuim voorkomen en duurzame inzetbaarheid vergroten. Maar hoe pak je dat aan? Met behulp van data. Tijdens dit webinar met medewerking van Stichting Onderwijs Midden Limburg (SOML) hoor je hoe.


Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Jan Broeken is al jaren actief in het onderwijs. In verschillende rollen, waaronder als docent. Zijn passie ligt op het snijvlak van ICT en onderwijs, waarbij hij als missie heeft onderwijsinstellingen te ondersteunen en te adviseren in de digitale transformatie.
Trending topics
Schaduw-ict, de IBP-uitdaging van ChatGPT
Hoe betrek je als school ouders bij mediawijsheid?
Onderwijs moet richtlijnen opstellen voor techbedrijven