Home Thema's Onderwijsinnovatie Data-ondersteund onderwijs bij Deltion
Onderwijsinnovatie

Data-ondersteund onderwijs bij Deltion

Achtergrond

Deltion zette al in 2021 de reis in naar data-ondersteund onderwijs. Maar hoe realiseer je dat? Inmiddels heeft Deltion een conceptadvies hierover opgesteld. JaapJan Vroom, strategisch expert onderwijsinnovatie bij Deltion en aanvoerder data-ondersteunend onderwijs bij MBO Digitaal, schrijft in een blog hoe het is opgebouwd, wat Deltion heeft geprobeerd te bereiken en welke succesfactoren een rol spelen.

Legitimatie

Een deel van het advies gaat over de legitimatie van data-ondersteund onderwijs. Daarbij gaat het om vragen als:

  • Wat is het?
  • Wat draagt het bij aan het behalen van de ambities van de instelling?
  • Wat is de urgentie?
  • Welke ervaringen zijn er al in het primair proces opgedaan?
  • Welke vragen leven er?
  • Wat zijn de geleerde lessen?
Ambitie en nulmeting

Behalve een visie op het gebruik van studiedata beschrijft Deltion ook de ambitie en welke stappen er genomen moeten worden om daar te komen. Daarvoor is eerst een nulmeting gedaan. Voor de nulmeting en de bepaling van de ambitie is gebruik gemaakt van de Quickscan Studiedata. Het uiteindelijke advies beschrijft per dimensie uit het datavolwassenheidsmodel welke stappen Deltion moet nemen om in het gewenste niveau te kunnen komen.

Vroom stelt in zijn blog dat het traject naar data-ondersteund onderwijs vanwege de integraliteit, complexiteit, de hoeveelheid stakeholders én de vaak nog latente vraag uit het onderwijs naar de inzet van studiedata niet moet worden onderschat.

Drie succesfactoren

Vroom eindigt zijn blog met drie succesfactoren:

  • Wees je ervan bewust dat het realiseren van data-ondersteund onderwijs vooral een organisatorische kwestie is.
  • Kies een wendbare en lerende aanpak.
  • Doe het samen met het onderwijs. Zodra die het op zijn heupen krijgt en de goede vragen gaat stellen gaat het snel.

Bron: JaapJan Vroom

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Kansrijkere arbeidsmarktposities mbo-studenten door monitoring
Drie lessen van een sectorbrede cybercrisisoefening