Home Thema's Onderwijsinnovatie Deze vier technologische trends voor het onderwijs zijn de komende 5 jaar bepalend
Onderwijsinnovatie

Deze vier technologische trends voor het onderwijs zijn de komende 5 jaar bepalend

Deze vier technologische trends voor het onderwijs zijn de komende 5 jaar bepalend
Achtergrond

Welke technologische trends voor het onderwijs maken het mogelijk onderwijsambities zoals flexibiliteit in het onderwijs, meer inclusief onderwijs en leermiddelen op maat waar te maken? Kennisnet onderscheidt vier trends.

Vier technologische trends voor het onderwijs

De vier trends die Kennisnet onderscheidt als de meest kansrijke en meest invloedrijke voor de komende vijf jaar zijn:

  1. De virtuele en fysieke wereld lopen steeds meer in elkaar over.
  2. Artificial intelligence dringt door tot alle lagen van de samenleving.
  3. De interactie tussen mens en machine verandert het onderwijs.
  4. De roep om een nieuwe ‘digitale publieke ruimte‘.
De virtuele en fysieke wereld lopen steeds meer in elkaar over

In het dagelijks leven is een virtuele wereld binnengeslopen via onder meer smartphone, navigatie en augmented reality. Tegelijkertijd komen in de virtuele wereld allerlei representaties van de fysieke omgeving door middel van simulatieomgevingen, VR-brillen en sensoren.

Deze versmelting betekent een uitdaging voor het onderwijs: enerzijds willen we goed onderwijs geven in de nieuwe realiteit en de mogelijkheden ervan onderzoeken en anderzijds willen we oog houden voor de mogelijke nadelen ervan.

Artificial intelligence dringt door tot alle lagen van de samenleving

AI wordt vaak een systeemtechnologie genoemd, een technologie die een langdurige en fundamentele invloed zal hebben op de wereld, inclusief alle lagen van het onderwijs. Daar worden de mogelijkheden van AI onderzocht bij onder meer onderwijsmiddelen, gepersonaliseerd leren, lesvoorbereiding, beoordelingssystemen, klassenmanagement, AI in personeelswerving en automatisering op organisatieniveau.

Kennisnet roept daarbij op om zoveel mogelijk te bepalen wat bij de inzet van AI wel en niet wenselijk is, om AI-wijsheid te ontwikkelen en om de ontwikkelingen te sturen in een richting die het onderwijs nodig heeft.

De interactie tussen mens en machine verandert het onderwijs

Kennisnet constateert dat machines steeds beter met ons samenwerken en dat we ze als steeds ‘menselijker’ ervaren. Onder meer omdat de machines steeds meer data van ons krijgen. De kansen voor het onderwijs bij de mens-machine interactie zijn enorm. Experimenten met VR en sociale robots in de klas kunnen leiden tot meer levensechte leerervaringen in de les of online. Kennisnet ziet in de nabije toekomst mogelijkheden voor onder meer complexe virtuele leeromgevingen en leerlingvolgsystemen met AI. Onderwijsinstellingen moeten daarbij meedoen aan het publieke debat over deze ontwikkelingen en er richting aan geven.

De roep om een nieuwe ‘digitale publieke ruimte‘

Kennisnet constateert dat steeds meer het gevoel heerst dat we de grip verliezen op technologie, dat we meer inspraak willen op technologische innovaties en dat we het meer democratisch georganiseerd willen. De digitale technologie die nu wordt (door)ontwikkeld heeft volgens Kennisnet een grote weerslag op het onderwijs. Omdat onderwijs en jongeren daarbij geen zeggenschap hebben, moet worden nagedacht over een aantal vragen. Wat betekenen bepaalde ontwerpprincipes voor de manier waarop leerlingen leren? Hoeveel ruimte is er voor een pedagogische blik bij technologische innovatie? Hoe kan het onderwijs hier meer regie op voeren? 

Bron: Kennisnnet.

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Drie lessen van een sectorbrede cybercrisisoefening