Home Thema's Onderwijsinnovatie Digitalisering speelt grote rol bij vernieuwen en verhogen onderwijskwaliteit
Onderwijsinnovatie

Digitalisering speelt grote rol bij vernieuwen en verhogen onderwijskwaliteit

Digitalisering
Achtergrond

Digitalisering speelt een grote rol bij onderwijsvernieuwing en is een krachtig middel om de onderwijskwaliteit te verhogen. Dat stelde minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bij een online chatsessie tijdens de SURF Onderwijsdagen 2020. Jan Michielsen van SURF schreef een verslag van deze bijeenkomst.

Volgens Van Engelshoven verloopt de steun van het ministerie met name via het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT en in het MBO via het Programma op Doorpakken Digitalisering (pDOD). De minister gaf aan dat ze beide programma’s financieel ondersteunt. “Daarnaast zal ik, daar waar nodig, de uitkomsten van het Versnellingsplan en pDOD in het beleid verankeren en wil ik belemmeringen die instellingen ervaren bij innovatie wegnemen. Ik hoor graag van docenten, experts en bestuurders waar zij belemmeringen ervaren.”

Didactisch herontwerpen

Volgens de minister zien studenten en docenten, naast gebreken, zeker ook de voordelen van digitaal onderwijs. “Ik heb er dan ook vertrouwen in dat we de goede ontwikkelingen zullen behouden”, aldus Van Engelshoven. Vragenstellers gaven bij de minister aan het wel noodzakelijk te vinden dat docenten in het hoger onderwijs extra ruimte krijgen om hun onderwijs in zijn geheel didactisch opnieuw te herontwerpen. De minister ziet hiervoor een aantal concrete oplossingen: “Teaching and learning centers en ICT-professionals kunnen docenten binnen de instellingen helpen bij het innoveren van hun onderwijs. Hierdoor kan de docent zich focussen op de inhoud en de didactiek van het onderwijs.”

Ingrid van Engelshoven, minister van van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

“Daarnaast kunnen studentassistenten, servicemedewerkers en surveillanten ook van grote meerwaarde zijn bij het organiseren van onderwijs en hierdoor werkdruk-verlagend werken. Om de inzet van bovengenoemde ondersteuners te stimuleren kunnen instellingen gebruikmaken van de zogenaamde ‘tijdelijke coronabanen’. Met dit initiatief stelt het kabinet middelen beschikbaar voor het hoger onderwijs en het mbo. Voor het hoger onderwijs is dat 20 miljoen euro, dat komt overeen met 1.200 voltijds fte voor een periode van 6 maanden (januari 2021 – eind juni 2021). Voor het MBO komt er een nog te bepalen deel beschikbaar van het totaal van 210 miljoen euro voor PO, VO en MBO,” stelt Van Engelshoven.

Open leermaterialen

De minister ziet ook de waarde van open leermaterialen, die een grote rol spelen in digitaal onderwijs. “Het gebruik en de ontwikkeling van open leermaterialen wil ik stimuleren. Daarom bestaat in het hoger onderwijs de stimuleringsregeling Open en online onderwijs al jaren. Die biedt veel ruimte voor projecten die gaan over het delen en hergebruiken van leermaterialen.” Volgens de minister is het van groot belang dat docenten en experts samenwerken bij het ontwikkelen van onderwijsmateriaal.

Balans

Van Engelshoven vindt het belangrijk dat de onderwijssectoren en OCW samen zoeken naar een balans tussen publieke waarden zoals privacy, veiligheid, inclusiviteit en transparantie en de waarden van de grote techbedrijven. Die staan namelijk soms op gespannen voet met elkaar. “Publieke waarden zijn van essentieel belang voor onderwijs en onderzoek. Aan deze waarden mogen we niet tornen, ook niet wanneer we in zee gaan met big tech. Tegelijkertijd kan de innovatiekracht van commerciële partijen heel waardevol zijn voor het onderwijs. Daarom moeten we een balans zien te vinden tussen enerzijds publieke waarden, standaarden en normen en anderzijds de innovatiekracht van big tech, commerciële uitgevers en EdTech. Ik geloof dat dit mogelijk is, maar het is wel van belang dat OCW en het onderwijsveld samen bepalen welke publieke waarden cruciaal zijn.”

Lees hier het nieuwsbericht van Jan Michielsen van SURF over de chatsessie met minister Ingrid van Engelshoven tijdens de SURF Onderwijsdagen 2020.

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics