Home Thema's Onderwijsinnovatie Eindexamens 2021: ruimere mogelijkheden
Onderwijsinnovatie

Eindexamens 2021: ruimere mogelijkheden

Eindexamens 2021
Nieuws

Vanwege de coronacrisis hebben vo-leerlingen in 2021 ruimere mogelijkheden om het eindexamen af te leggen. Minister Slob van Onderwijs heeft drie maatregelen bekend gemaakt, die eraan moeten bijdragen dat leerlingen toch een volwaardig diploma kunnen halen om door te stromen naar het vervolgonderwijs.

De maatregelen zijn als volgt:

  • Het tweede tijdvak voor het centraal examen wordt verlengd naar tien dagen, waarmee leerlingen het centraal examen kunnen spreiden over langere tijd.
  • Leerlingen krijgen een extra herkansing voor het centraal examen. Daarbij kunnen ze twee vakken in plaats van een herkansen.
  • Leerlingen mogen één vak niet laten meetellen voor het bepalen van de uitslag. Dat mag geen kernvak zijn, zoals Nederlands, Engels of wiskunde. Het wegstrepen van een eindcijfer kan alleen als een leerling hierdoor alsnog kan slagen. Die leerlingen kunnen zo alsnog hun diploma halen en doorstromen naar het vervolgonderwijs. Het eindcijfer van het weggestreepte vak blijft wél zichtbaar op de cijferlijst. Leerlingen kunnen het vak niet laten vallen. Zij moeten wel het volledige examen hebben afgelegd.

Het examenrooster voor de centrale examens:

  • Tijdvak 1: 17 mei t/m 1 juni. Uitslag 10 juni.
  • Tijdvak 2: 14 juni t/m 25 juni. Uitslag 2 juli.
  • Tijdvak 3: 6 t/m 9 juli. Uitslag 15 juli.
Extra ondersteuning

Om leerlingen extra ondersteuning te bieden bij de voorbereiding op het examen wordt er geld vrijgemaakt voor scholen om extra begeleiding te organiseren. Daarnaast wordt per 1 maart een nieuw online platform gelanceerd waar examenlesstof wordt uitgelegd. Dit platform is vrij toegankelijk voor examenleerlingen. Daarop komen kennisclips voor alle vakken (op onderwerp en niveau), de recente examens digitaal gebundeld en (interactieve) webinars om leerlingen te helpen in hun voorbereiding op het examen.

Extra wijzigingen voor VMBO

Naast de verlenging van het tweede tijdvak, de extra herkansing en de mogelijkheid om een vak niet mee te laten tellen, zijn er voor leerlingen in het VMBO extra wijzigingen:

  • Leerlingen die examen doen in het beroepsgerichte profielvak in het VMBO sluiten dit vak in het schooljaar 2020-2021 af met een schoolexamen. Dit is in plaats van een centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe).
  • Scholen kunnen digitale flexibele examens (centrale examens) in het VMBO-bb en VMBO–kb afnemen tot uiterlijk 23 juli 2021.
Staatsexamenkandidaten

De maatregelen gelden ook voor staatsexamenkandidaten. Net als alle eindexamenleerlingen hebben staatsexamenkandidaten de mogelijkheid om het centraal examen te spreiden over tijdvak 1 en tijdvak 2. Staatsexamenkandidaten die in 2021 opgaan voor een diploma krijgen de mogelijkheid om van twee vakken alle examenonderdelen te herkansen (centraal examen en college-examen). Dat is net als voor alle eindexamenleerlingen één extra herkansing voor het centraal examen en daarnaast één extra herkansing voor een college-examen. Ook krijgen staatsexamenkandidaten de mogelijkheid om een eindcijfer weg te strepen en niet te laten meetellen bij de uitslag.

Normering 2021

Dit jaar kan er niet worden genormeerd zoals andere jaren. Dat komt doordat veel eindexamenkandidaten tot nu toe een andere voorbereiding op het eindexamen hebben gehad. Er wordt daarom een normering gebruikt die zo dicht mogelijk in de buurt komt bij de normering van andere jaren.

Daarvoor wordt gekeken naar de cijfers die de afgelopen jaren zijn gehaald op de centrale examens, naar de gemiddelde moeilijkheid van de examens van afgelopen jaren. Ook wordt aan alle docenten gevraagd om tijdens de correctie een inschatting te maken van hoe moeilijk het examen is. Zo kan het College voor Toetsen en Examens (CvTE) ervoor zorgen dat het cijfer dat leerlingen straks halen recht doet aan hun prestaties én dat de eisen die per vak gesteld worden vergelijkbaar zijn met voorgaande jaren.

Alle maatregelen zoals in dit artikel beschreven gelden ook voor het voortgezet speciaal onderwijs.

Lees hier de informatie van de Rijksoverheid over de eindexamens 2021. Voor scholen is een servicedocument over de eindexamens 2021 opgesteld. De Kamerbrief van minister Slob leest u hier.

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Smartphonebeleid vo-scholen op orde, praktijk loopt achter
DUO verwijdert enquête na datalek