Home Thema's Onderwijsinnovatie Experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs
Onderwijsinnovatie

Experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs

Nieuws

Scholen kunnen tot en met 1 juli 2022 een aanvraag indienen om komend schooljaar deel te nemen aan het experiment ‘samenwerking regulier en speciaal onderwijs’. Leerlingen met en zonder extra ondersteuningsbehoefte gaan hierbij zoveel mogelijk samen naar school en zitten in dezelfde klas. Het experiment past in een bredere ontwikkeling om tot inclusiever onderwijs en meer maatwerk voor leerlingen te komen.

Bij het experiment kunnen een (v)so-school of instelling of een speciale school voor basisonderwijs enerzijds en een reguliere school voor basis- of voortgezet onderwijs anderzijds zes jaar als één school functioneren als ze intensief willen gaan samenwerken. Tijdens de zes jaar worden leerlingen van deelnemende scholen onderling gemengd maar blijven de deelnemende scholen – inclusief hun BRIN-nummers – wel onafhankelijk bestaan. De scholen kunnen hiervoor desgewenst hulp inroepen van het Steunpunt Passend Onderwijs en het Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ). Ook kunnen ze nadere informatie vinden bij:

Aanvraag indienen

Het indienen van een aanvraag voor deelname aan het experiment in het schooljaar 2022-2023 kan tot 1 juli 2022. In de beleidsregel lees je hoe je een aanvraag kunt indienen en aan welke voorwaarden de aanvraag moet voldoen. 

De regeling loopt nog twee jaar door; daarna is het de bedoeling dat er een nieuwe beleidsregel komt die nog meer ruimte biedt in de route naar inclusiever onderwijs. 

Bron: VO-raad.

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics