Home Thema's Onderwijsinnovatie Fontys maakt afspraken over onderwijsvernieuwing
Onderwijsinnovatie

Fontys maakt afspraken over onderwijsvernieuwing

Fontys maakt afspraken over onderwijsvernieuwing
Nieuws

Verschillende Fontysinstituten zijn de afgelopen jaren begonnen met het invoeren van talentgericht, meer flexibel onderwijs. Omdat dit met wisselend succes gebeurde en er soms stevige discussies ontstonden, kwam er steeds meer behoefte aan richtlijnen. Die zijn er nu. Ze zijn in december 2023 vastgelegd in het Kader Talentgericht Onderwijs.

Uitgangspunten voor leren Fontys en basisafspraken talentgericht onderwijs

In het kader Talentgericht Onderwijs zijn de vijf uitgangspunten voor leren bij Fontys gekoppeld aan een of meer basisafspraken rond talentgericht onderwijs.

1 Iedereen wordt uitgedaagd de eigen talenten te ontwikkelen en maximaal te ontplooien

Basisafspraken:

 • Fontys werkt met leeruitkomsten. Deze ordent Fontys in taakgebieden die herkenbaar zijn voor het werkveld. Deze taakgebieden vormen onderwijseenheden van 15 of 30 studiepunten. Zo kunnen studenten over een langere periode hun leren zichtbaar maken.
 • Fontysopleidingen met hetzelfde landelijke beroeps- of opleidingsprofiel stemmen de leeruitkomsten en de groepering daarvan in onderwijseenheden met elkaar af. Zo kunnen studenten de verschillende leercontexten van Fontys goed benutten.
 • Bacheloropleidingen hebben een onderwijseenheid met vrije minorruimte van 30 studiepunten in de postpropedeutische fase. Studenten bepalen zelf waarmee zij deze ruimte invullen. Dit kan niet alleen binnen Fontys, maar ook daarbuiten.
 • Bacheloropleidingen hebben uitsluitend een propedeutische en postpropedeutische opleidingsfase. Associate degree- en masteropleidingen hebben beide één opleidingsfase.
2 Leren vindt zoveel mogelijk plaats in een authentieke leeromgeving

Basisafspraken:

 • Onderwijsprofessionals van Fontys leren op de werkplek door samen met onderzoekers, werkveldpartners en studenten nieuwe curricula te ontwerpen en uit te voeren.
 • Het (curriculum) ontwerpproces en andere elementen van de transitie zijn leerprocessen. Het instituut is eigenaar van de onderwijsvernieuwing en leert steeds beter om talentgericht onderwijs zelf vorm te kunnen geven en uit te kunnen voeren. Er is daarom veel aandacht voor ondersteuning en professionaliseringsvraagstukken in de organisatie. Het transitieteam zorgt waar nodig voor extra onderwijskundige en veranderkundige ondersteuning.
3 Leren is samen kennis en vaardigheden opdoen, onderzoeken en ervaren

Basisafspraken:

 • Instituten ontwikkelen zich als een lerende organisatie en worden waar nodig ondersteund door het transitieteam. Daarin wordt systematisch en transparant geleerd van feedback (intern en extern), evaluatie en kennis.
4 Instituten zijn primair eigenaar van hun eigen leerproces

Basisafspraken:

 • Instituten zijn eigenaar van het ontwikkelproces naar talentgericht onderwijs. Instituten bepalen een passende veranderstrategie, bespreken dit met andere instituten en het cvb en stellen deze zo nodig bij op basis van voortgang in de gemaakte plannen en daaruit opgedane leerervaringen.
 • Instituten toetsen voortdurend (ondersteund door de diensten) of ze op de goede weg zitten door feedback en monitoringgegevens te verzamelen over het proces van onderwijsvernieuwing en deze te spiegelen aan de beoogde doelen en eigen indicatoren.
5 Leren vindt plaats in een omgeving waarbij studeerbaarheid voorop staat

Basisafspraken:

 • Iedereen is zich bewust van de complexiteit van de onderwijsvernieuwing, er is oog voor de uitdaging die dit voor alle betrokkenen oplevert. Er wordt voldoende tijd en ruimte gemaakt voor eenieder om hierin actief stappen te kunnen zetten.
 • Goedwerkende onderliggende systemen (zoals voor het vastleggen van feedback, ontwikkelen van portfolio’s, studentadministratie, relatiemanagement werkveldpartners, etc.) zijn van cruciaal belang voor deze onderwijsvernieuwing. De inrichting van systemen en processen wordt door instituten en diensten georganiseerd in het programma Veranderaanpak Talentgericht.
Ervaring uitwisselen over talentgericht onderwijs

Om te bevorderen dat instituten binnen Fontys van elkaar leren bij talentgericht onderwijs is het Fontys Netwerk Onderwijsinnovatie opgericht. Dit netwerk neemt het voortouw in de veranderopdracht voor het innoveren van talentgericht onderwijs. Ook biedt het netwerk ondersteuning aan (ontwerp)teams in instituten bij het implementeren van talentgericht onderwijs.

Leden van het netwerk kunnen op twee manieren deelnemen:

Gefaciliteerd betrokken

Je bent actief lid (gefaciliteerd) en wordt ingezet als vaste gesprekspartner of expert met verander- en onderwijskundige expertise bij ondersteuningsvragen van Fontys instituten. Je stamplaats is en blijft een van de instituten van Fontys. Inzet voor het netwerk bedraagt minimaal 0,2 fte. Professionalisering en intervisie is onderdeel van de gefaciliteerde inzet.

Actief lid (niet gefaciliteerd)

Als actief lid (niet gefaciliteerd) van het netwerk en bezoek je de driejaarlijkse bijeenkomsten van de community van het netwerk onderwijsinnovatie waarin het samen leren en werken aan Fontys brede ontwikkelingen en actuele veranderkundige- en onderwijskundige vraagstukken centraal staat.

Mirjam Woutersen, directeur van de dienst Onderwijs en Onderzoek, zegt in een interview met BRON dat het kader Talentgericht Onderwijs niet kan voorkomen dat onderwijsvernieuwing nooit meer voor problemen zorgt op instituten. Wel is er volgens Woutersen geleerd van fouten uit het verleden.

Bron: BRON.

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Kansrijkere arbeidsmarktposities mbo-studenten door monitoring
Drie lessen van een sectorbrede cybercrisisoefening