Home Thema's Onderwijsinnovatie Gepersonaliseerd onderwijs Veenlanden College laat je leren op je niveau
Gepersonaliseerd leren

Gepersonaliseerd onderwijs Veenlanden College laat je leren op je niveau

twee leerlingen gearmd buiten de school
Praktijkcase

Een van de scholen in Nederland die gepersonaliseerd onderwijs (GO) aanbiedt, is de Vinkeveense vestiging van het Veenlanden College. Bij gepersonaliseerd onderwijs volg je vakken op het niveau dat het beste bij je past. En dat heeft voor veel leerlingen grote voordelen. “Voor een leerling als Isabel Kok was het ideaal. Zij had een mavo-advies, maar is op deze school zó gemotiveerd geraakt, dat ze steeds meer vakken op havo-niveau is gaan doen en Engels zelfs op vwo-niveau.” Dat vertelt Marga Hoohenkerk, coördinator van alle GO-klassen in het eerste en tweede jaar. Een dubbelinterview met Marga en Isabel.

Het Veenlanden College is een school voor mavo/havo/atheneum met twee locaties: Mijdrecht (1300 leerlingen) en Vinkeveen (350 leerlingen). De Vinkeveense vestiging biedt sinds schooljaar 2016/2017 gepersonaliseerd onderwijs aan, nu nog in combinatie met regulier onderwijs, maar heeft de ambitie om uit te groeien tot een locatie met uitsluitend gepersonaliseerd onderwijs. “Isabel zat in de eerste GO-lichting. Wij hanteerden lange tijd een postcodebeleid om de leerlingen over Vinkeveen en Mijdrecht te verdelen. Nu zien we dat Mijdrechtse leerlingen bewust kiezen voor Vinkeveen vanwege het gepersonaliseerd onderwijs. In Vinkeveen bieden we alleen leerjaar 1 t/m 4 mavo en onderbouw havo/vwo aan. Daarna stap je over naar Mijdrecht.”

Ieder vak op je eigen niveau

Isabel vindt dat gepersonaliseerd onderwijs alleen voordelen heeft. “Vooral dat je ieder vak op je eigen niveau kunt volgen. Bovendien word je zelfstandiger en je leert beter plannen.” Hoohenkerk beaamt dat. “Het maakt je een meer bewuste leerling, die keuzes kan maken en de regie neemt in haar eigen ontwikkeling. Dat zijn vaardigheden waar je later in het vervolgonderwijs ook profijt van zal hebben.”

Het gepersonaliseerd onderwijs biedt bovendien meer flexibiliteit. Leerlingen die bijvoorbeeld de mavo-opleiding volgen kunnen ervoor kiezen een vak na drie jaar in plaats van vier jaar af te sluiten door het centraal examen een jaar eerder te doen. Dit geeft hen de ruimte om in het vierde jaar het vak op een hoger niveau af te sluiten. “Ze moeten dan wel een versneld traject volgen. Het leuke is dat ook het type leerling dat vaak als minder gemotiveerd bekend staat nu wel regelmatig overweegt om een vak versneld af te sluiten.  Als je een vak waar je goed in bent eerder kunt afsluiten, heb je in het laatste jaar ook meer tijd voor de vakken die je lastig vindt. Dit kan voor leerlingen heel aantrekkelijk zijn. Vakken op een lager niveau afsluiten dan je basisniveau is op dit moment nog niet mogelijk. Vakken op een hoger niveau afronden wel. Ons land is zo ingericht dat je examen doet in het vak waar je het slechtst in bent. Je bent eigenlijk zo goed als je slechtste vak. Dat vind ik eigenlijk bizar.”

Blijven zitten is er bij gepersonaliseerd onderwijs ook niet bij. Hoohenkerk: “Heb je een vak niet af? Dan is dat geen ramp, dan ga je er het volgend schooljaar mee verder. Doubleren kan daardoor niet; hooguit verleng je je onderbouwtijd omdat je niet alle leerdoelen hebt bereikt. De leerdoelen die je wel hebt gehaald, hoef je niet opnieuw te doen.”

Zelfstandig aan de slag

De dag van iedere GO-leerling begint in de basegroep: dan plan je je dag in. Isabel: “Dan zet je je werkdoelen in de agenda en weet je welke opdrachten je moet maken om die te bereiken. Daarna heb je een rooster en volg je lessen op mavo- of havo/vwo-niveau. Meestal begint de les met een lezing of uitleg en vervolg je met de workshop: dan ga je opdrachten maken. Eens per week of twee weken spreken de leerlingen hun coach een kwartier: hoe is het gegaan? Heb je je doelen behaald? Loop je achter of voor op je schema?”

Isabel: “Er vallen eigenlijk bijna nooit lessen uit. We kunnen immers altijd door met ons werk op de laptop. We werken vanuit de portal. Daar staat alles in: de dagplanning, je lessen, je werkdoelen en je taken en opdrachten met bijbehorende deadlines. Ook je cijfers, de eventuele feedback van je leraar en de verslagen van de wekelijkse coachgesprekken staan erin. Je ouders hebben ook toegang tot de portal en kunnen meekijken.” Naast de coachgesprekken zijn er drie keer per jaar Loc-gesprekken: driehoek gesprekken tussen de leerling, ouder en coach. De leerling bereidt dit gesprek zelf voor en stelt de agenda op.

“Er vallen eigenlijk bijna nooit lessen uit. We kunnen immers altijd door met ons werk op de laptop”

Ouders heel positief

Hoe zal gepersonaliseerd onderwijs zich verder ontwikkelen bij het Veenlanden College? Hoohenkerk: “Ook de vestiging in Mijdrecht heeft in het schoolplan opgenomen om aan de slag te gaan met gepersonaliseerd onderwijs, maar dat is nog in ontwikkeling. Komend schooljaar kijken we hoe de leerlingen uit Vinkeveen aansluiting kunnen vinden op het onderwijs in Mijdrecht. Voor leerlingen als Isabel proberen we ervoor te zorgen dat ze Engels op vwo-niveau kan blijven volgen en de andere vakken volgens haar havo-rooster. Belangrijk is ook dat de ouders heel positief zijn over gepersonaliseerd onderwijs. Daar zijn we erg blij mee. In de waan van de dag vergeten we wel eens dat we echt goed bezig zijn!”

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Creëer zelf je digitale wereld en houd de macht in eigen hand
Geen smartphones in de klas? Geen smartphones op school!