Home Thema's Onderwijsinnovatie Groeifonds investeert extra in innovatie in het onderwijs
Onderwijsinnovatie

Groeifonds investeert extra in innovatie in het onderwijs

Nieuws

Het Nationaal Groeifonds investeert de komende jaren in de kwaliteit van het gebruik van digitale hulpmiddelen en de kennisinfrastructuur in het onderwijs. De adviescommissie gaf een positieve beoordeling aan vier projecten en het kabinet heeft dit advies overgenomen. Dit betekent dat er eenmalig 715 tot 1.004 miljoen euro extra geïnvesteerd wordt in de innovatie van het onderwijs.

In de tweede ronde van het Groeifonds zijn vier onderwijsprojecten toegekend. Voor sommige projecten zijn aanvullende voorwaarden gesteld om beschikking te krijgen over het gehele bedrag. Naast deze vier projecten is het – voor het onderwijs zeer relevante – project ‘Leven Lang Ontwikkelen (LLO) Katalysator’ ook goedgekeurd.

Ontwikkelkracht 

€ 101 miljoen toegekend, € 231 miljoen voorwaardelijk

Ontwikkelkracht is een programma dat de verbinding tussen onderwijs en onderzoek versterkt en dus bijdraagt aan een sterke kennisinfrastructuur. Dit komt de kwaliteit van het onderwijs duurzaam ten goede. De vragen van leraren en schoolleiders vanuit de onderwijspraktijk staan centraal.

Digitaal Onderwijs Goed Geregeld! 

€ 34 miljoen, volledig toegekend

Met Digitaal Onderwijs Goed Geregeld! kunnen leerkrachten, leerlingen en studenten makkelijker en veiliger gebruikmaken van de digitale toepassingen in het onderwijs. Scholen maken met educatieve uitgevers, distributeurs en softwareleveranciers onderling afspraken die een eenvoudig, veilig en betrouwbaar gebruik van digitale onderwijsmiddelen regelen.

Impuls Open Leermateriaal

€ 20 miljoen toegekend, € 58 miljoen voorwaardelijk

Om recht te doen aan de talenten van elke leerling hebben scholen een rijke mix van open en gesloten materiaal nodig. Meer keuzemogelijkheden in leermiddelen versterkt bovendien het eigenaarschap van leraren. Met de Impuls Open leermateriaal worden scholen de komende jaren geholpen worden om open leermateriaal te ontwikkelen, verbeteren en het goede gebruik in het onderwijs te stimuleren.

Digitaliseringsimpuls Onderwijs

€ 560 miljoen, volledig toegekend

In het programma Digitaliseringsimpuls Onderwijs werken onderwijsinstellingen samen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, de wendbaarheid van het onderwijs te vergroten en de digitale vaardigheden van docenten en lerenden te verbeteren. Er wordt geïnvesteerd in een gezamenlijke ICT-infrastructuur en een kennisinfrastructuur voor de sector. In de eerste fase van het programma richten onderwijsinstellingen ieder een eigen Center for Teaching & Learning in. Daar kunnen docenten(teams) van de betreffende onderwijsinstelling terecht voor advies en training over het (her)vormen van hun onderwijs. Het is de ambitie dat in de komende acht jaar alle 113 instellingen zo’n Center hebben ingericht. Daarnaast starten twee landelijke transformatiehubs waar kennis, innovatie- en ontwikkelkracht van onderwijs, onderzoek, en publieke en private partijen worden gebundeld en samen wordt geëxperimenteerd om complexe vraagstukken op te lossen.

Het door OCW ingediende plan, ‘Digitale Oplossingen voor Onderwijsproblemen’ is door de commissie niet goedgekeurd. In de eerste ronde van het Nationaal Groeifonds is reeds €80 miljoen toegekend aan het Nationaal Onderwijslab.

Leven Lang Ontwikkelen (LLO) Katalysator

€ 167 miljoen toegekend, € 225 miljoen voorwaardelijk

Geen onderdeel van het domein ‘Onderwijs’ binnen het Nationaal Groeifonds, maar wel zeer relevant voor het onderwijs is het project LLO Katalysator. Met dit project geven mbo’s, hogescholen en universiteiten een broodnodige impuls aan een leven lang ontwikkelen (LLO), zowel landelijk als in de regio’s. Het doel van de LLO Katalysator is om bedrijfsleven en professionals continu te laten aansluiten op een snel veranderende arbeidsmarkt en samenleving. Dat doet de LLO Katalysator door inzicht te bieden in de vaardigheden die nodig zijn in de arbeidsmarkt van de toekomst, door de ontwikkeling van het leeraanbod voor professionals te stimuleren en door de leercultuur in organisaties te verbeteren.

Over het Nationaal Groeifonds

Het Nationaal Groeifonds is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën. Het fonds is bedoeld om publieke investeringen te doen die bijdragen aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland. Het Nationaal Groeifonds is opgezet in 2020 en bedoeld voor eenmalige publieke investeringen. Met het Nationaal Groeifonds trekt het kabinet tussen 2021 en 2025 circa € 20 miljard uit voor projecten. Het gaat om gerichte investeringen op de terreinen kennisontwikkeling en onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Lees meer over de projecten op de site van het Nationaal Groeifonds.

Het kabinet steekt in totaal 5 miljard euro uit het Nationaal Groeifonds in 28 projecten die de economie op de lange termijn moeten versterken. Minister Adriaansens van Economische Zaken neemt daarmee het advies over van een onafhankelijke commissie onder leiding van oud-minister Dijsselbloem. Van de vijf miljard euro wordt 3,7 miljard euro pas toegekend als aan nadere voorwaarden wordt voldaan. Daarnaast wordt er 1,3 miljard euro gereserveerd voor projecten die veelbelovend zijn, maar waarover nog geen besluit is genomen.

Bronnen: AVS en Vereniging Hogescholen

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Stijging ransomware aanvallen in het onderwijs
Zakkie alternatief voor mobieltjesverbod in onderwijs