Home Thema's Onderwijsinnovatie Hoe implementeer je convergente differentiatie op school?
Onderwijsinnovatie

Hoe implementeer je convergente differentiatie op school?

Achtergrond

Bij convergente differentiatie wordt gestreefd naar het behalen van minimumdoelen voor alle leerlingen. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Voortgezet Leren, een programma van de VO-raad, sprak met het Hermann Wesselink College in Amstelveen, dat convergente differentiatie in het schoolplan heeft opgenomen. De school verwacht daarmee de motivatie en het welbevinden van de leerlingen te verbeteren.

Tosca Schröder, stafmedewerker onderwijs & ICT en projectleider, licht de keuze voor convergente differentiatie verder toe: “Wij willen dat alle leerlingen dezelfde lesdoelen op verschillende manieren kunnen behalen en zich daarbij uitgedaagd voelen. Dit betekent dat het voor sommigen nodig is om verdiepingsstof aan te bieden, terwijl anderen juist gebaat zijn bij extra uitleg.” Nitin Ishwardat, docent natuurkunde en projectgroeplid, vult aan: “Differentiatie is de laatste jaren een belangrijk onderwijsthema. Als school willen wij daar concreet invulling aan geven.”

Over vier jaar zichtbaar les met convergente differentiatie

Het Herman Wesselink College stelde een uitvoeringsplan op met daarin een duidelijke ambitie: alle leraren geven over vier jaar zichtbaar les met behulp van convergente differentiatie. Ook kwam er een startmeting met een enquête die uit twee delen bestond: het eerste deel ging over hoe leraren differentiatie toepassen in hun lessen, het tweede deel bracht in beeld hoe leraren over differentiatie denken. Tijdens een teamvergadering werd vervolgens geïnventariseerd wat leraren nodig hebben om met differentiatie aan de slag of verder te kunnen gaan. De input wordt verwerkt in een studiedag in het najaar van 2022 waarbij leraren kunnen deelnemen aan uiteenlopende workshops.

Weerstand wegnemen

Een uitdaging binnen het project is om de weerstand van sommige leraren weg te nemen. Nitin legt uit hoe daarmee wordt omgegaan: “We kiezen bewust voor een gedifferentieerde aanpak. We praten als projectgroep enthousiast over het veranderproces, maar vertellen leraren niet hoe zij het moeten doen.” Die aanpak lijkt zijn vruchten af te werpen. Nitin: “Het lukt ons om steeds meer collega’s mee te krijgen.”

Steun

Schröder ervaart van de schoolleiding van het Hermann Wesselink College de nodige steun: “Zij dragen uit dat differentiatie voor hen een belangrijk thema is, onder andere door er tijd voor beschikbaar te stellen in de vorm van de projectgroep en de studiedag. Ook denken zij met ons mee.”

Bron: Voortgezet Leren.

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Met cyberrisicopool als mbo samen risico dragen
Lessen uit ransomware-aanval op British Library
Vlaamse scholen boeken opnieuw digitale vooruitgang