Home Thema's Onderwijsinnovatie Aanpak lerarentekort – maatregelen structureel effect bemoeilijkt
Onderwijsinnovatie

Aanpak lerarentekort – maatregelen structureel effect bemoeilijkt

Achtergrond

De middelen uit het convenant ‘aanpak lerarentekorten en werkdrukverlichting vo’ zijn incidenteel, waardoor maatregelen met een structureel effect worden bemoeilijkt. Dit kritiekpunt uit de eerste monitor van het proces en de besteding van de convenantsmiddelen komt ook naar voren bij de tweede monitor.

Begin 2021 vond de eerste meting plaats. Destijds bleek dat scholen nog het nodige op de plank hadden liggen dat in 2021 besteed moest worden. Voor de tweede meting zijn ruim 60 jaarverslagen van besturen en data van OCW/DUO geanalyseerd. Daarnaast is via elf interviews in het laatste kwartaal van 2021 nader onderzoek gedaan naar de ervaringen van besturen, schoolleiders, MR-leden en leraren buiten de MR. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in het laatste kwartaal van 2021.

Nieuwe inzichten

De tweede meting levert een aantal nieuwe inzichten in het proces op bij de besteding van middelen:

 • Onderwijzend personeel in bijna alle gevallen betrokken
 • Diverse werkwijzen bij ontwikkelen maatregelen
 • Tevredenheid en kritische reflectie op het proces

Ook zijn er nieuwe inzichten over de genomen maatregelen en effecten:

 • Vooral maatregelen werkdrukverlichting, ontwikkeltijd en innovatie.
 • Nieuwe praktijkvoorbeelden van maatregelen.
 • Incidentele middelen, structurele maatregelen?
 • Nog beperkt zicht op effecten van de maatregelen.
 • Relatie effecten op werkdrukverlichting en tegengaan tekorten.
 • Kennis uitwisselen over effecten van maatregelen en evalueren van belang.

De auteurs geven ook een reflectie op het convenant en de benodigde structurele maatregelen:

 • Reflectie convenant: incidentele middelen maken geen structurele oplossingen mogelijk
 • Andere structurele oplossingen nodig
Aanbevelingen

De bevindingen leiden uiteindelijk tot de volgende aanbevelingen voor toekomstige regelingen:

 • Handhaaf de voorwaarde om de maatregelen van onderaf met betrokkenheid van het onderwijzend personeel te organiseren.
 • Geef meer aandacht aan de evaluatie van maatregelen bij toekomstige regelingen en stel dat zo nodig verplicht.
 • Geef meer aandacht aan kennisdelen over (langdurige) effectieve maatregelen.
 • Waarborg dat de middelen besteed worden aan doelen waar deze voor bedoeld zijn en zorg ervoor dat deze middelen herkenbaar aan activiteiten geoormerkt worden.
 • Leg meer nadruk op het belang van een goede informatievoorziening bij docenten binnen de scholen.
 • Denk na over het moment waarop de gelden beschikbaar komen. Eind van het jaar zijn bijvoorbeeld al veel plannen voor het komend jaar gemaakt.
 • Geef scholen voldoende ruimte en tijd om plannen te maken en voor de komende periode te realiseren.

Aan het eind van de tweede meting pleiten de auteurs voor nader onderzoek. Daarmee kan meer inzicht worden verkregen in:

 • De effecten van de maatregelen.
 • Of alle middelen volledig besteed zijn.
 • Wat de redenen zijn waarom het onderwijzend personeel (nog) niet in alle gevallen betrokken is.

Zo’n vervolgonderzoek zou volgens de auteurs een eindbeeld vormen, waarmee kan worden teruggekeken op de gehele bestedingsperiode.

Bronnen: AVS, Rapport ‘Tweede meting convenant aanpak personeelstekorten en werkdruk vo’

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Zo weet je zeker, dat je veilig mailt (volgens de AVG)
Kabinet pakt regie op digitalisering
Toekomstperspectief op digitaal toetsen en beoordelen