Home Thema's Onderwijsinnovatie Kabinet investeert fors in mbo-prioriteiten
Onderwijsinnovatie

Kabinet investeert fors in mbo-prioriteiten

Achtergrond

Het kabinet gaat de komende jaren enkele honderden miljoenen euro’s in drie mbo-prioriteiten investeren: vergroten van de kansengelijkheid, verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en meer kwaliteit, onderzoek in innovatie. Minister Robbert Dijkgraaf presenteert daarvoor na Prinsjesdag een ‘Werkagenda mbo’. In een brief aan de Kamer schetst hij nu de kaders.

Dijkgraaf is met studenten, docenten, mbo-instellingen, werkgevers, gemeenten, onderwijskoepels en vakbonden in gesprek over de ambities en maatregelen om het mbo te versterken. Startpunt is de persoonlijke groei van studenten. In de brief aan de Kamer schetst Dijkgraaf het belang van het mbo: “Het mbo is de motor voor grote maatschappelijke opgaven zoals de zorg, woningbouw en energietransitie. De nauwe verwevenheid tussen opleiding en beroepspraktijk biedt veel mogelijkheden voor meer dan een half miljoen jongeren. Goed opgeleide vakmensen zijn cruciaal voor alle plannen rond maatschappelijke opgaven. Daarom is het belangrijk om te investeren in het versterken van het mbo.” In de brief pleit Dijkgraaf ook voor een gelijkwaardige behandeling van mbo-studenten ten opzichte van hbo- en universitaire studenten.

Toelichting op de drie prioriteiten

Vergroten van de kansengelijkheid

De minister wil barrières voor studenten in het beroepsonderwijs wegnemen, meedoen moet worden gestimuleerd. Het uitbannen van stagediscriminatie in het mbo heeft voor Dijkgraaf topprioriteit. Daarbij wil hij objectief werven en selecteren door leerbedrijven stimuleren. Leerbedrijven werven daarbij op basis van competenties en leerwensen. Dijkgraaf wil daarvoor een Stagepact sluiten met bedrijfsleven en onderwijsinstellingen.

Bij deze prioriteit zet Dijkgraaf ook in op het tegengaan van voortijdig schoolverlaten, de begeleiding van kwetsbare studenten van school naar werk en de doorlopende leerroutes in de beroepskolom (vmbo-mbo-hbo).

Verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

In de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is nog het nodige te verbeteren. Zo vallen er mbo-studenten uit door een verkeerde studiekeuze. Dijkgraaf wil daarom de loopbaanoriëntatie en de begeleiding verstevigen, bijvoorbeeld door meer arbeidsmarktinformatie in de voorlichting.

Voor mbo-studenten die nog geen studiekeuze kunnen maken en eerst behoefte hebben aan een bredere opleidingsoriëntatie wil de minister in schooljaar 2023-2024 als experiment een oriëntatieprogramma opzetten, zodat deze studenten eerst kunnen proeven van diverse disciplines voordat ze definitief kiezen.

Minister Dijkgraaf wil ook samen met minister Wiersma het aanbod van bbl-opleidingen voor zij-instromers stimuleren, met speciale aandacht voor kraptesectoren. Bovendien wordt de wettelijke ruimte voor maatwerkopleidingen voor zij-instromers vergroot.

Meer kwaliteit, onderzoek en innovatie in het mbo

Dijkgraaf wil mbo-studenten beter monitoren op hun basisvaardigheden voor taal, rekenen, burgerschap en digitale geletterdheid. Ook wil Dijkgraaf de kwaliteit van docenten burgerschap en digitale vaardigheden verbeteren.

Tenslotte wil Dijkgraaf de innovatiekracht van het mbo versterken. Het mbo moet met haar ontwikkelkracht naadloos passen in de keten van onderzoek en innovatie, in samenwerking met het hoger onderwijs en de wetenschap. Ook wil Dijkgraaf een netwerk van innovatieve docenten en docent-onderzoekers opzetten en ‘practoraten’ (praktijkonderzoek naar innovatie en verbeteringen in het mbo) verder uitbouwen.

Investeringen

Het kabinet investeert enkele honderden miljoenen euro’s in de drie prioriteiten. Vanuit de middelen in het coalitieakkoord is bijna € 200 miljoen structureel beschikbaar voor het mbo. Daarnaast wordt er vanuit het Nationaal Groeifonds fors geïnvesteerd in het mbo. Zo is er € 167 miljoen onvoorwaardelijk toegekend voor het programma LLO Katalysator voor het mbo en het hoger onderwijs.

Bron: Rijksoverheid.

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Creëer zelf je digitale wereld en houd de macht in eigen hand
Geen smartphones in de klas? Geen smartphones op school!