Home Thema's Onderwijsinnovatie Kamerfracties kritisch over besteding NPO-middelen
Onderwijsinnovatie

Kamerfracties kritisch over besteding NPO-middelen

Nieuws

Verschillende Kamerfracties hebben tijdens een debat van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kritische vragen gesteld over de besteding van de middelen voor po en vo van het Nationaal Programma Onderwijs. De vragen gingen onder meer over de opbrengsten, de verantwoording van de middelen en de inhuur van commerciële partijen.

Over dat laatste had de SP moties ingediend waarin gevraagd werd om commerciële inhuur te voorkomen. De minister beloofde hier voor de zomer op terug te komen. Ook de PvdA vindt dat de inhuur moet stoppen. De VVD wil geen grotere rol voor commerciële bureaus, maar vindt wel dat alle mensen en middelen moeten worden ingezet die helpen bij het wegwerken van achterstanden.

Voor Wiersma is de discussie over de besteding van de NPO-gelden onderdeel van een fundamenteler debat over de besteding van onderwijsgeld. Daarbij zijn er verschillende uitdagingen:

  • Het dilemma om enerzijds recht te doen aan de organisatie van het onderwijs met vrijheid en autonomie en om anderzijds zekerheid te hebben dat onderwijsgeld goed besteed wordt.
  • De stapeling van subsidiegelden met als alternatief het regelen via de gewone bekostiging.

In het debat gaf de ChristenUnie aan dat het belangrijk is om vertrouwen te hebben in het onderwijsveld. D66 gaf aan dat bij de besteding van de NPO-gelden ook al een deel goed gaat: “Een deel van wat is bereikt is wel merkbaar in de scholen, maar niet meetbaar.” Minister Wiersma zag ook progressie en stelde dat het geld in het tweede jaar beter verdeeld wordt. “Het komt meer terecht bij de leerlingen die dit het hardst nodig hebben.” 

Bronnen: PO-Raad en Debat gemist – Tweede Kamer.

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Smartphonebeleid vo-scholen op orde, praktijk loopt achter
DUO verwijdert enquête na datalek