Home Thema's Onderwijsinnovatie Kansrijkere arbeidsmarktposities mbo-studenten door monitoring
Onderwijsinnovatie

Kansrijkere arbeidsmarktposities mbo-studenten door monitoring

Kansrijkere arbeidsmarktposities mbo-studenten door monitoring
Achtergrond

Monitoring van de effecten van innovaties helpt om kansrijkere arbeidsmarktposities te bevorderen en om de twaalf doelstellingen uit de Werkagenda te behalen. Hoe dat kan, legt MBO Digitaal in een artikel uit.

Werkagenda om het mbo te versterken

In de Werkagenda mbo 2023-2027 worden twaalf doelstellingen benoemd, verdeeld over drie prioriteiten:

Prioriteit 1: Gelijke kansen
 • We dragen bij aan het gelijkwaardig behandelen van alle studenten in Nederland.
 • We zorgen ervoor dat het goed gaat met studenten en dat ze zich veilig voelen op school en tijdens hun stage. We maken het voor studenten die extra hulp nodig hebben makkelijker om naar het mbo te gaan en doen ons best om het mbo voor iedereen toegankelijk te maken.
 • We willen dat minder jongeren voortijdig stoppen met school. Daarom geven we extra hulp aan studenten, in het onderwijs en bij de overstap naar werk of een vervolgstudie.
 • We willen het beroepsonderwijs beter maken door het makkelijker te maken om door te stromen van vmbo naar mbo, en voor wie dat wil van mbo naar hbo. We willen dat het volgen van beroepsonderwijs gezien wordt als een positieve keuze.
 • Het mbo draagt bij aan het verminderen van laaggeleterdheid door te investeren in scholingsprogramma’s voor laaggeleterden.
Prioriteit 2: Onderwijs sluit aan op de arbeidsmarkt
 • Meer studenten kiezen een opleiding die past bij hun interesses en talenten en die kan leiden naar een baan met zekerheid voor de toekomst.
 • We bannen stagediscriminatie uit en zorgen dat studenten een passende vergoeding krijgen. Studenten in het mbo krijgen een goede stageplek of leerbaan die aansluit bij de opleiding en de ambities van de student.
 • Het mbo draagt bij aan het omscholen en bijscholen van werkenden en werkzoekenden, vooral in sectoren waar veel mensen nodig zijn. Werkgevers en mbo-scholen maken hier afspraken over en de overheid stelt subsidies beschikbaar.
Prioriteit 3: Onderwijs voor de toekomst
 • We verbeteren de beheersing van Nederlands en rekenen onder mbo-studenten.
 • We verbeteren de kwaliteit van het burgerschapsonderwijs.
 • We zorgen ervoor dat werken in het mbo aantrekkelijk is. We hebben aandacht voor werkdruk en zorgen ervoor dat onderwijspersoneel kan groeien in het werk.
 • Het mbo wordt op het gebied van onderzoek en innovatie een volwaardige partner in onderzoeks- en kennisnetwerken.
Monitor leren en lesgeven met ict

Volgens MBO Digitaal helpt de Monitor Leren en lesgeven met ict in het mbo scholen om inzicht te krijgen in de noodzaak tot en in het gesorteerde effect van hun innovaties om maatwerk toe te passen bij het inzetten van verschillende vormen van onderwijs.

Het mbo kent een drievoudige kwalificatieplicht: opleiden voor een vak, een vervolgopleiding en voor goed burgerschap. Bovendien moeten mbo-studenten goed voorbereid worden voor een sterk gemedialiseerde samenleving. De monitor vraagt daarom docenten naar de mate waarin ze les geven over instrumentele ict-vaardigheden, informatievaardigheden en mediavaardigheden. Dankzij de monitor wordt inzichtelijk of de studenten de juiste bagage meekrijgen voor het beroep waarvoor ze worden opgeleid.

Leren en innoveren allebei belangrijk

De Monitor vindt zowel leren als innoveren belangrijk bij het aanleren van ict-bekwaamheid van studenten. Daarom moet er een continue innovatie zijn van leermiddelen, onderwijzend personeel en informatievoorziening richting studenten. Monitoring is daarbij de eerste en laatste stap.

MBO Digitaal ziet monitoring als goede voedingsbodem om het evidence-based werken verder te stimuleren. Bovendien kan monitoring worden ingezet om verschillende doelstellingen uit de Werkagenda mbo 2023-2027 te concretiseren.

Bron: MBO Digitaal.

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Kansrijkere arbeidsmarktposities mbo-studenten door monitoring
Drie lessen van een sectorbrede cybercrisisoefening