Home Thema's Onderwijsinnovatie KU Leuven voortrekker in Europa voor verantwoord inzetten van GenAI
Onderwijsinnovatie

KU Leuven voortrekker in Europa voor verantwoord inzetten van GenAI

Nieuws

KU Leuven heeft richtlijnen opgesteld, die onderzoekers, docenten en studenten een helder kader moeten geven hoe ze om moeten gaan met Generatieve Artificiële Intelligentie (GenAI). GenAI is de verzamelnaam voor algoritmes, zoals ChatGPT, die nieuwe inhoud kunnen creëren. Met het initiatief is de Belgische universiteit een voortrekker in Europa.

Rollen voor AI

De KU Leuven ziet bij onderzoekers een rol voor AI in het mee brainstormen over onderzoeksideeën, het opstellen van een literatuurstudie, het schrijven van een projectplan, de visualisatie van onderzoeksresultaten, enzovoort.

Een kritische houding tegenover de output én een correcte bronvermelding blijven volgens KU Leuven cruciaal. Het kader voor onderzoekers sluit daarmee aan op de richtlijn voor studenten, die in functie van de examens is opgesteld. De richtlijnen voor onderzoekers zijn ook bijzonder belangrijk voor studenten wanneer zij bijvoorbeeld meewerken aan projecten, onderzoekspapers of masterproeven waarbij GenAI tools handig zijn.

Verantwoord gebruik GenAI studenten

KU Leuven wil met de richtlijnen studenten opleiden in het verantwoord gebruiken van GenAI. Ook zijn de richtlijnen van belang bij een correct examenverloop omdat een juiste inschatting van de competenties van een student daarbij centraal blijft staan. De KU Leuven geeft aan het als misbruik te zien wanneer GenAI een juist oordeel over de kennis, het inzicht of de vaardigheden van de student (deels) onmogelijk maakt of probeert te maken. Transparantie en overleg met docenten zijn en blijven daarom essentieel, voor de KU Leuven. Meer concreet kan een student GenAI wél gebruiken om:

  • Een zelf geschreven tekst te verbeteren of te herwerken, zonder inhoud toe te voegen
  • Als zoekrobot om informatie te verzamelen
  • Een stuk code laten schrijven door GenAI, wanneer de docent het toelaat.
Plagiaatsoftware

De KU Leuven blijft waakzaam door onder andere te toetsen op ongeoorloofd gebruik. Docenten kunnen studenten een extra mondelinge toelichting vragen om te peilen naar hun kennis, of om de totstandkoming van passages te verklaren. Ook de plagiaatsoftware die de universiteit gebruikt evolueert permanent en screent op gebruik van GenAI.

Bron: KU Leuven, SchoolIT

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics