Home Thema's Onderwijsinnovatie Meer prioriteit voor kwaliteitsbeoordeling bij extern toezicht op het onderwijs
Onderwijsinnovatie

Meer prioriteit voor kwaliteitsbeoordeling bij extern toezicht op het onderwijs

inclusiever onderwijs
Achtergrond

Geef bij het extern toezicht op het onderwijs meer prioriteit aan de taak van kwaliteitsbeoordeling. Dat is het advies van de Onderwijsraad in ‘Essentie van extern toezicht’, dat op 23 maart is aangeboden aan de onderwijsministers.

De overheid heeft de grondwettelijke verantwoordelijkheid voor onderwijs van voldoende kwaliteit voor iedere leerling en student. En voor de borging hiervan met extern toezicht. In het funderend onderwijs is dat belegd bij de Inspectie van het Onderwijs en in het hoger onderwijs vooral bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie. Met het oog op de evaluatie van de Wet op het onderwijstoezicht (WOT) en de plannen voor instellingsaccreditatie in het hoger onderwijs heeft de minister van Onderwijs aan de Onderwijsraad om advies gevraagd hoe extern toezicht de kwaliteit van het onderwijs het beste kan borgen. In de WOT is vastgelegd dat de inspectie een taak heeft om de onderwijskwaliteit te beoordelen en een taak om die kwaliteit te bevorderen. De verhouding tussen deze twee taken is een voortdurend punt van discussie. 

Advies

De Onderwijsraad adviseert om in het extern toezicht op het onderwijs meer prioriteit aan de beoordelende taak te geven en te zorgen voor direct zicht op de onderwijspraktijk. Zo kan de overheid beter haar verantwoordelijkheid voor de onderwijskwaliteit waarmaken. Ook adviseert de Onderwijsraad om vooraf duidelijke deugdelijkheidseisen te stellen en ze beter toetsbaar te maken.

Aanbevelingen voor funderend onderwijs
  • Richt het toezicht meer op wat er binnen een school gebeurt en doe vaker kwaliteitsonderzoek op scholen en opleidingen. Dat brengt het best in beeld wat de onderwijskwaliteit is.
  • Herschik de taken van de Inspectie: geef meer prioriteit aan de beoordelende taak en maak de bevorderende taak ondergeschikt.
Aanbeveling voor het hoger onderwijs
  • Met het oog op de plannen voor instellingsaccreditatie in het hoger onderwijs geeft de raad mee zicht te blijven houden op de kwaliteit van de opleiding, en de uitkomst van de pilots af te wachten voordat er vervolgstappen worden genomen.

Bronnen: ‘Essentie van extern toezicht’, Nationale Onderwijsgids.

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Zo weet je zeker, dat je veilig mailt (volgens de AVG)
Kabinet pakt regie op digitalisering
Toekomstperspectief op digitaal toetsen en beoordelen