Home Thema's Onderwijsinnovatie Minister Wiersma wil nieuwe verzuimaanpak
Onderwijsinnovatie

Minister Wiersma wil nieuwe verzuimaanpak

Achtergrond

Het aantal kinderen dat niet naar school gaat is de afgelopen jaren toegenomen. Daarom wil minister Wiersma een nieuwe verzuimaanpak met drie actielijnen: ieder kind wordt gezien, doordat we aanwezigheid centraal stellen; een echt passend aanbod bieden waar dat nodig is; Afstandsonderwijs inzetten voor kinderen en jongeren die geen onderwijs op school (kunnen) volgen. Dat schrijft minister Wiersma op 28 maart 2022 in een brief aan de Tweede Kamer.

In de brief zijn de verzuimcijfers over het jaar 2020/2021 opgenomen en vergeleken met de jaren vanaf het schooljaar 2014/2015. Vooral het aantal jongeren met een vrijstelling omdat zij op lichamelijke of psychische gronden ongeschikt zijn om op een school te worden ingeschreven – de categorie 5 onder a Lpw – is flink gestegen, van 5077 in 2014/2015 naar 7083 in 2020/2021.

In de Kamerbrief licht Wiersma de drie actielijnen verder toe.

Ieder kind wordt gezien, doordat we aanwezigheid centraal stellen
 • Vergemakkelijken van het registreren van verzuim.
 • Eenduidige registratie ziekteverzuim door scholen.
 • Verplichte registratie van alle soorten verzuim.
 • Vergroten rol van de leerplichtambtenaar en de jeugdarts.
Een echt passend aanbod bieden waar dat nodig is
 • Versnellen van de verbeteraanpak passend onderwijs, waaronder het traject hoorrecht.
 • Verder versterken en verbeteren van de samenwerking tussen onderwijs en zorg, onder meer door het experiment onderwijszorgarrangementen.
 • Opzetten van een landelijk Kenniscentrum Hoogbegaafdheid op korte termijn.
 • Versneld uitvoeren van het voorstel voor wetswijziging van 5 onder a Lpw.
 • Altijd inzicht in verzuimgegevens door samenwerkingsverbanden, waaronder het aantal vrijstellingen 5 onder a Lpw.
 • Afspraken met de samenwerkingsverbanden over een nog sterkere bijdrage leveren aan preventie en het terugdringen van verzuim.
 • Nemen van extra maatregelen om vrijstellingen 5 onder a Lpw terug te dringen.
 • Bijstellen en opschalen van het project ‘WEL in ontwikkeling’, in het kader van het NP Onderwijs, op basis van de ervaringen tot nu toe naar meer regio’s en uiteindelijk een regeling, die voor de zomer wordt gepubliceerd.
Afstandsonderwijs inzetten voor kinderen en jongeren die geen onderwijs op school (kunnen) volgen
 • Uitbreiding van mogelijkheden rond afstandsonderwijs, onder andere ook voor de leerlingen die dreigen thuis te komen zitten.
 • Duidelijke communicatie over de mogelijkheden die er nu al zijn binnen de wet- en regelgeving in het kader van online onderwijs voor uitgevallen kinderen.
 • Verspreiding van goede voorbeelden rond online onderwijs.
 • Zo snel als mogelijk een digitaal onderwijsaanbod beschikbaar voor kinderen die niet naar school gaan, via bestaande en nieuwe initiatieven.
 • Op basis hiervan komen tot een structureel aanbod voor deze groep via een digitale school.
 • Verkennen onder welke voorwaarden online onderwijs breder dan alleen voor uitgevallen kinderen ook kan worden ingezet in het primair onderwijs als fysiek onderwijs (tijdelijk) niet mogelijk is.

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Zo weet je zeker, dat je veilig mailt (volgens de AVG)
Kabinet pakt regie op digitalisering
Toekomstperspectief op digitaal toetsen en beoordelen