Home Thema's Onderwijsinnovatie Minister zet basisteams in om funderend onderwijs te helpen bij basisvaardigheden
Onderwijsinnovatie

Minister zet basisteams in om funderend onderwijs te helpen bij basisvaardigheden

Nieuws

Minister Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs stuurt in het schooljaar 2022-2023 basisteams naar 150 scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs die het het hardst nodig hebben. De basisteams bieden hulp en handen bij het werk in de school, bij de plannen van de school zelf en onder regie van de school zelf. Het plan maakt onderdeel uit van het masterplan basisvaardigheden.

In de Kamerbrief van 12 mei over het Masterplan basisvaardigheden schrijft Wiersma dat hij naast de 150 scholen die in het schooljaar 2022-2023 de beschikking krijgen over basisteams met experts en middelen een grotere groep van ruim 350 scholen (po en vo) de mogelijkheid wil bieden om via een subsidieregeling middelen aan te vragen om zelf een verbeterslag te maken op de basisvaardigheden. Deze middelen kunnen zij besteden aan bewezen effectieve interventies en gerichte expertise. Hierbij valt te denken aan extra uren onderwijstijd voor leerlingen die dit het meest nodig hebben, extra tijd voor professionalisering van leraren, of een inzet op effectieve leermiddelen.

In een interview met het Jeugdjournaal legt Wiersma uit wat de basisteams voor kinderen betekenen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld helpen bij het tegengaan van pestgedrag of bij het nakijken van opdrachten.

Lange termijn

De basisteams maken onderdeel uit van het Masterplan basisvaardigheden, waarmee de minister op de lange termijn de vier basisvaardigheden – Taal, Rekenen en wiskunde, Burgerschap en Digitale geletterdheid – wil aanpakken en naar een hoger plan wil brengen. Het Masterplan basisvaardigheden kent vijf pijlers:

  • Extra tijd en ruimte voor kwalitatief goede leraren
  • Effectieve leer- en ontwikkelmiddelen
  • Aansluiting school en omgeving (incl. extra aandacht voor lezen en boeken op school)
  • Basisblik, door monitoring en onderzoek, inclusief scherper toezicht
  • Duidelijke opdracht aan het funderend onderwijs

In de Kamerbrief formuleert Wiersma duidelijk zijn motivatie voor Masterplan en basisteams: “We moeten als overheid leraren en schoolleiders beter faciliteren om hun vak goed uit te kunnen oefenen. De resultaten op de basisvaardigheden moeten omhoog zodat elke leerling een eerlijke kans krijgt tijdens zijn of haar schoolloopbaan en daarna. Daarom zullen we als overheid meer regie pakken en scholen écht helpen om dit te kunnen doen.”

Bronnen: Rijksoverheid, NOS en Het Jeugdjournaal.

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Schaduw-ict, de IBP-uitdaging van ChatGPT
Stappenplan voor smartphonebeleid op school
Hoe betrek je als school ouders bij mediawijsheid?