Home Thema's Onderwijsinnovatie Ministerie van OCW lanceert challenge duurzaamheid
Onderwijsinnovatie

Ministerie van OCW lanceert challenge duurzaamheid

Nieuws

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft een challenge gelanceerd om duurzaamheid te verankeren binnen schoolomgevingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Schoolbesturen, schoolleiders, maar ook ngo’s en bedrijven, worden uitgenodigd hun vernieuwende ideeën op dit vlak in te dienen. De drie instellingen met de beste ideeën ontvangen budget om in een pilot dit eigen idee uit te voeren.

Met de challenge ‘Duurzaamheid in het onderwijs’ wil het ministerie van OCW samen met leerlingen, studenten en leraren de ontwikkeling van nieuwe duurzame ideeën stimuleren en kennis delen en verbreden. De initiatieven kunnen betrekking hebben op alle aspecten van de school(gebouw), gedrag en omgeving. Inzenden kan tot en met 24 november 17.00 uur. Er zijn drie prijzen van 25.000 euro beschikbaar voor pilots. De winnaars worden op 1 december bekendgemaakt.

Voorwaarden initiatieven

De ingediende initiatieven moeten

  • Creatief en toegankelijk zijn.
  • Elementen bevatten die door andere scholen overgenomen kunnen worden en hiermee breder gedragen worden.
  • Betaalbaar zijn voor scholen.
  • De pilot uitvoeren binnen een school of mbo-instelling. Hierbij is het een pre als deze pilotinstelling bij de indiening van het initiatief al bekend is.
Voorwaarden pilotbudget

Omdat de prijs van deze challenge bestaat uit een pilotbudget, is het een vereiste dat naast het hebben van een goed initiatief het idee middels een pilot wordt getest bij een school of mbo-instelling, mits het idee gecontracteerd wordt. Het ministerie van OC&W begrijpt dat niet iedereen direct een school of mbo-instelling als pilotinstelling achter de hand heeft. Indien het idee gecontracteerd wordt, dien je vóór 1 februari 2023 een schoolomgeving te hebben gevonden waar het idee samen met jou als initiatiefnemer in een pilot nader uitgewerkt kan worden. Indien er binnen deze termijn geen pilotorganisatie is, dan zal het voorschot welke als prijs is uitbetaald, worden teruggevorderd en de overeenkomst worden ontbonden. De challenge richt zich alleen op initiatieven voor een pilot voor een maximale duur van twee jaar. Na de pilotfase dient het initiatief op eigen kracht voortgezet te kunnen worden door de school en/of de indiener.

Het ministerie organiseert voor de challenge ‘Duurzaamheid in het onderwijs’ een online informatiebijeenkomst op dinsdag 15 november tussen 15.00 en 16.00 uur. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via dit formulier.

Bron: VO-raad

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics