Home Thema's Onderwijsinnovatie Nationaal Groeifonds maakt 73 miljoen euro vrij voor Nationale Aanpak Professionalisering van Leraren
Onderwijsinnovatie

Nationaal Groeifonds maakt 73 miljoen euro vrij voor Nationale Aanpak Professionalisering van Leraren

Nieuws

Het Nationaal Groeifonds heeft voor de derde ronde geadviseerd om voor achttien voorstellen een bijdrage toe te kennen of te reserveren. Een daarvan is de Nationale Aanpak Professionalisering van Leraren (NAPL), een project van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dat krijgt nu 73 miljoen euro. Als uit een tussenevaluatie blijkt dat dit project vruchten afwerpt, is voor dit project nog eens 87 miljoen beschikbaar. In totaal is het ministerie van OCW bij vijf van de achttien projecten betrokken.

De vijf OCW-projecten

Het NAPL is een tienjarig traject voor po, vo en mbo en bedoeld om de kwaliteit van leerkrachten te versterken en de aantrekkelijkheid van het beroep van leerkracht te vergroten.

Het Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting, net als het NAPL afkomstig van het ministerie van OCW, krijgt in de derde ronde 275 miljoen euro, mits een aantal zaken verder worden uitgewerkt. Ook is er 209 miljoen gereserveerd voor toekomstige plannen. Het Innovatieprogramma richt zich op kwalitatief betere onderwijshuisvesting en snellere en efficiëntere bouwprocessen voor scholen in po en vo.

Creative Industries Immersive Impact Coalition (CIIIC)– een derde voorstel van OCW, ingediend met EZK, Topteam Creatieve Industrie en CLICK NL – krijgt voorwaardelijk 200 miljoen. CIIIC wil een impuls geven aan de ontwikkeling van technieken als virtual reality en augmented reality door te zorgen voor meer geschoolde professionals, faciliteiten, kennis en methoden.

Voor twee andere projecten vanuit de OCW-sectoren reserveert het Nationaal Groeifonds maximaal zo’n € 770 miljoen. Deze beide plannen moeten worden aangepast en daarna opnieuw worden ingediend en goedgekeurd voordat (een deel van) dat geld beschikbaar komt. Het eerste is Investeren in talent van de toekomst. Daarvoor is 352 miljoen euro gereserveerd. Het project richt zich op talentontwikkeling in het techniekonderwijs. Het andere project is het Deltaplan Valorisatie, dat zich richt op het (economisch) benutten van onderzoeksresultaten en de impact ervan op de maatschappij in kaart brengt. Hiervoor is 417 miljoen euro gereserveerd.

Over het Nationaal Groeifonds

Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 € 20 miljard. Het fonds is bedoeld voor eenmalige publieke investeringen in projecten die bijdragen aan duurzame economische groei. Inclusief de derde toekenningsronde is er inmiddels voor € 11,8 miljard positief geadviseerd door het Nationaal Groeifonds, inclusief de reserveringen.

Bron: Rijksoverheid, Nationaal Groeifonds, ScienceGuide

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Met cyberrisicopool als mbo samen risico dragen
Lessen uit ransomware-aanval op British Library
Vlaamse scholen boeken opnieuw digitale vooruitgang