Home Thema's Onderwijsinnovatie Nationaal Onderwijslab moet werken aan innovatieve digitale toepassingen
Onderwijsinnovatie

Nationaal Onderwijslab moet werken aan innovatieve digitale toepassingen

Nieuws

Het kabinet wil een Nationaal Onderwijslab ontwikkelen, waarin kennisinstellingen, onderwijsveld, uitgeverijen en ICT-experts samen werken aan innovatieve digitale toepassingen, die – waar mogelijk – aansluiten op het nieuwe curriculum voor het po/vo.  Dat staat in het eerste concept van het Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan, dat op 28 maart naar de Tweede Kamer is gestuurd. Voor het plan is in de periode 2022-2031 circa 80 miljoen euro beschikbaar.

Volgens het kabinet is een dergelijk lab gewenst omdat de huidige markt voor onderwijsinnovatie enkele knelpunten kent.

 • Bij de vraagzijde, het onderwijs, is er een te gefragmenteerd onderwijslandschap om tot gezamenlijke gedragen visie over ICT in het onderwijs en gezamenlijke vraagarticulatie te komen.
 • Bij de aanbodzijde, de educatieve ontwikkelaars, is er weinig noodzaak en prikkel tot investering in innovatie (o.a. door beperkte concurrentie). Hierdoor is er ook een relatief laag R&D budget (zowel absoluut als relatief in vergelijking met andere sectoren). Er is weinig tot geen incentive om te investeren in commercieel minder interessante producten en fundamentele innovatie, zoals toepassingen voor (zeer) specifieke doelgroepen.

Op wetenschappelijk gebied ligt volgens het kabinet de focus vooral op fundamenteel onderzoek. Onderzoekers vinden het soms lastig om onderzoeksvragen te formuleren die bijdragen aan vraagstukken uit de praktijk. Bovendien is er in de onderwijssector weinig publiek-private samenwerking tussen universiteiten, scholen en ontwikkelaars om producten en diensten te ontwikkelen en verbeteren.

Brug

Het Nationaal Onderwijslab kan volgens het kabinet een brug vormen tussen fundamenteel (wetenschappelijk) onderzoek en de markt. Deze doelstelling sluit aan bij:

 • de behoeften om in te zetten op co-creatie
 • meer middelen voor innovatie te bieden
 • de kwaliteit en doelmatigheid van bestaande en nieuwe producten te beoordelen en vergroten
 • de ‘Groeistrategie voor Nederland op de lange termijn’ om een positie op kunstmatige intelligentie te creëren
 • de discussie binnen de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek over welke kennis en vaardigheden in de toekomst nodig is
Uitwerking

Het Nationaal Onderwijslab bestaat primair uit een (publieke) werkplaatsomgeving, waar op projectbasis publieke en/of private partijen samenwerken aan AI-gebaseerde c.q. geavanceerde digitale onderwijsinnovaties die inspelen op belangrijke uitdagingen uit het onderwijs. Bij de ontwikkeling van producten en diensten ligt de focus op projecten die aantoonbaar bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Het gaat dus in de eerste plaats om innovaties die een verbetering opleveren van het primaire (onderwijs)proces. De verwachting is dat op kunstmatige intelligentie gebaseerde vernieuwingen in het onderwijs een bijdrage gaan leveren op de prestaties van leerlingen, maar ook werk uit handen nemen van docenten waardoor er meer tijd overblijft voor individuele begeleiding.

KPI’s

Het Nationaal Onderwijslab beslaat een periode van tien jaar (2022-2031), opgedeeld in twee fases van vijf jaar. Voor de eerste vijf jaar zijn de volgende KPI’s opgesteld:

 • Er zijn 30 projecten succesvol afgerond. Succesvol betekent dat een project heeft bijgedragen aan waardevolle kennis en inzicht op ten minste een van de volgende doelen:
  • Het versterken van onderwijs op maat (met het oog op ‘onderpresterende’ leerlingen)
  • Educatieve producten en diensten die de motivatie bij leerlingen verhogen
  • Verhogen van leerwinst en/of -opbrengsten
  • Vrijspelen van les- en/of voorbereidingstijd van docenten
 • Er zijn ten minste 6 minimal viable products waarvan ten minste 3 hun technologie hebben gedemonstreerd in een onderwijsomgeving
 • De opgeleverde resultaten van het Nationale Onderwijslab worden door leraren, schoolleiders en bestuurders met minimaal een 7 gewaardeerd.

Bronnen: Nederlands Herstel- en Veerkrachtplan en AVS.

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Zo weet je zeker, dat je veilig mailt (volgens de AVG)
Kabinet pakt regie op digitalisering
Toekomstperspectief op digitaal toetsen en beoordelen