Home Thema's Onderwijsinnovatie Nieuwe coalitie wil meer aandacht van mbo voor aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
Onderwijsinnovatie

Nieuwe coalitie wil meer aandacht van mbo voor aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

Nieuwe coalitie wil meer aandacht van mbo voor aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
Nieuws

De nieuwe coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB heeft de ambitie om in het mbo meer aandacht te gaan besteden aan de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Dat staat in het Hoofdlijnenakkoord ‘Hoop, lef en trots’.

Wel of geen keuzevrijheid

MBO•today wijst er in een artikel over het Hoofdlijnenakkoord op dat het niet duidelijk is wat de ambitie concreet betekent. Volgens MBO•today is de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt een wettelijke plicht voor scholen en staat het thema sinds jaar en dag hoog op de agenda van mbo-scholen.  Daarbij is de politiek verdeeld: sommige partijen pleiten voor het stoppen met opleidingen die minder relevant  zijn voor de arbeidsmarkt, andere partijen wijzen op de keuzevrijheid. Werkgeversorganisatie MKB Nederland juicht in een reactie op het nieuwe coalitieakkoord de betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt toe.

Aandacht voor burgerschap

Het Hoofdlijnenakkoord wil ook dat de Onderwijsinspectie er toezicht op houdt dat er in het onderwijs geen ruimte is voor het overdragen van antidemocratische opvatten. In hoeverre dat ook voor het mbo geldt, is onduidelijk. Wel heeft minister Dijkgraaf onlangs nieuw beleid ontwikkeld voor het burgerschap op het mbo, inclusief een verplicht examen.

Snijden in Groeifonds

Het kabinet wil  zeven miljard euro bezuinigen op het Groeifonds. Dit heeft vooralsnog geen consequenties voor de reeds gestarte projecten die van belang zijn voor het mbo zoals de LLO-katalysator en de meerjarige impuls voor digitaal onderwijs.

Bron: MBO•today.

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics