Home Thema's 8. Onderwijsinnovatie Nu werken aan een slim, vaardig, creatief en digitaler Nederland
8. Onderwijsinnovatie

Nu werken aan een slim, vaardig, creatief en digitaler Nederland

Digitaler Nederland
Blog

De doelstelling van het ministerie van OCW is dat iedereen goed onderwijs kan volgen en zich daarmee kan voorbereiden op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Verder wil het ministerie dat iedereen cultuur kan beleven en dat leraren, kunstenaars en wetenschappers hun werk kunnen doen. Samenvattend ‘werken aan een slim, vaardig, creatief en digitaler Nederland’.

Gegeven de uitdagingen in het onderwijs en de economie, nu en in de toekomst, gecombineerd met de Corona-effecten is het fundamenteel dat (hybride) onderwijs nú de prioriteit krijgt bij de huidige kabinetsformatie.

Hierbij gaat het dus niet alleen om het (helaas nog tekortschietend) fundament van voldoende lees, schrijf- en rekenvaardigheden voor élke leerling (zie ook dit artikel in het Financieel Dagblad), of goed opgeleide leraren, of voldoende leraren. Het gaat om het totaal aanbod van het onderwijs, wat leidt tot een (individuele) leerling die uiteindelijk voldoende zelfstandig is en verantwoordelijkheid heeft om onder andere succesvol vervolgstappen te zetten en een loopbaan vorm te geven in zijn toekomstige maatschappij.

Het onderwijs biedt hiervoor gelukkig veel meer dan alleen de noodzakelijke lees, schrijf- en rekenvaardigheden. Digitale- en sociale vaardigheden zijn evenzo fundamenteel, naast alle essentiële vakken en andere disciplines (oa. cultuur en kunst), om toekomstige uitsluiting te voorkomen en leerlingen gelijke kansen te geven.

Zonder digitale scholing van álle leerlingen (maar ook de docenten), én de implementatie van een volledige digitale infrastructuur én het beschikbaar stellen van de ruim ontwikkelde digitale leermiddelen (vanuit een hybride onderwijsvorm), zal het huidige onderwijs slechts gedeeltelijk leiden tot een succesvol vervolg voor elke leerling. Anders gezegd werkt het niet vol doorzetten van de huidige digitale sprong tot ongelijkheid tussen leerlingen en uiteindelijk tot een maatschappelijke- en economische mismatch.

Het toekomstige kabinet en het onderwijs moeten voortbouwen op de dynamiek van de afgelopen maanden voor kwalitatief hoogwaardiger, toegankelijker en inclusiever digitaal lesgeven, leren en beoordelen of te wel ‘hybride onderwijs’. Zie ook de recente mededeling van de Europese Commissie aan het Europese Parlement.

Europees wordt onderkend dat hervorming van het onderwijs- en opleidingsstelsel fundamenteel is voor aanpassing aan het huidige- en toekomstige digitale tijdperk. De lessen van afgelopen jaar dienen daarbij omgezet te worden naar ‘doeltreffender, duurzamer en rechtvaardiger digitaal onderwijs, als onderdeel van onderwijs en opleiding die creatief, flexibel, modern en inclusief zijn’. Nederland kan als lidstaat hierbij ten volle gebruikmaken van de (financiële) faciliteit voor herstel en veerkracht van de Europese Unie om het onderwijs aan te passen aan het digitale tijdperk (zie ook het Actieplan Voor Digitaal Onderwijs 2021-2027).

De digitale sprong op het gebied van hybride onderwijs is essentieel om mensen duurzaam in staat te stellen hun potentieel maatschappelijk te verwezenlijken. Er is durf, moed, visie en vooral leiderschap noodzakelijk van het kabinet om dit in Nederland als, digitaal- en innovatief, gidsland voor Europa ook daadwerkelijk nu te realiseren. 

Hybride onderwijs dient derhalve nú prioriteit te krijgen bij de huidige kabinetsformatie.

Deze blog is geschreven door gast-expert Geert-Jan van der Snoek van Breens Network.

Delen:
Trending topics
Privacy van leerlingen bij digitale leermiddelen
Onderwijs op afstand: 3 grote valkuilen
Schrijf je in voor onze Breens Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze Breens Nieuwsbrief

Ontvang wekelijks kennis en inspiratie over digitalisering en innovatie in het onderwijs in je mailbox.

Door op de button te klikken, meld je je aan voor de nieuwsbrief en ga je akkoord met de voorwaarden van Breens.

Bedankt voor je aanmelding voor de nieuwsbrief van Breens.nl, het kennis- en inspiratieplatform voor onderwijsprofessionals. Je ontvangt binnenkort de eerstvolgende editie in je mailbox.  We wensen je veel leesplezier! Het team van Breens.nl