Home Thema's Onderwijsinnovatie Onderwijsakkoord: 1,5 miljard investeren in goed onderwijs
Onderwijsinnovatie

Onderwijsakkoord: 1,5 miljard investeren in goed onderwijs

Nieuws

Minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en de vertegenwoordigers van de Algemene Onderwijsbond (AOb), CNV Onderwijs, de Algemene Vereniging voor Schoolleiders (AVS), FNV O&O, de Federatie voor onderwijsvakorganisaties (FvOv) en de PO-Raad en de VO-raad hebben maandag 22 april hun handtekening gezet onder het Onderwijsakkoord. Het Onderwijsakkoord voorziet in een investering van 1,5 miljard waarmee onder meer de loonkloof tussen po en vo wordt gedicht en de werkdruk in het vo wordt verlicht.

Het Onderwijsakkoord is ook het vertrekpunt voor een bredere werkagenda die de komende jaren samen wordt uitgewerkt en uitgevoerd om het personeelstekort aan te pakken en te zorgen voor beter onderwijs.

Belangrijke punten uit het Onderwijsakkoord
  • Leraren en ander personeel in het primair onderwijs gaan vanaf nu hetzelfde verdienen in een gelijkwaardige functie als hun collega’s in het voortgezet onderwijs. Kosten: 919 miljoen. Leraren in het po gaan er dit jaar minimaal 4 procent en de komende jaren gemiddeld 10 procent op vooruit.
  • Het salaris voor schoolleiders in het primair onderwijs stijgt dit jaar met minimaal 5 procent en de komende jaren gemiddeld 11 procent.
  • Het kabinet investeert dit jaar 300 miljoen euro in de aanpak van werkdruk in het voortgezet onderwijs. De vakbonden en de VO-raad maken afspraken over de besteding.
  • Het kabinet investeert structureel 128 miljoen euro in professionalisering: 65 in het po, 53 in het vo en 10 in de schoolleiders.
  • Het onderwijs krijgt een heldere opdracht, waarbij de focus meer komt op de basisvaardigheden taal, rekenen en burgerschap. Het curriculum – wat leerlingen moeten kennen en kunnen – wordt zo snel mogelijk bijgesteld.
  • Op scholen met veel kwetsbare leerlingen, krijgt het onderwijspersoneel een arbeidsmarkttoelage bovenop het salaris. Hiervoor waren middelen tot en met 2023 middelen beschikbaar, maar het kabinet biedt nu ook na 2023 structureel geld om het aantrekkelijk te maken om op deze scholen aan de slag te gaan. Hierover wordt nog een CAO-afspraak gemaakt door de vakbonden en raden. 

Minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) legt het belang van het Onderwijsakkoord uit: “We gunnen iedereen een goede leraar, die leerlingen enthousiast maakt om een boek te lezen, rekenen steeds weer begrijpelijk uitlegt en klas na klas leert hoe je respectvol met elkaar omgaat. Daarvoor is het essentieel dat er genoeg leraren zijn die hun vak goed kunnen uitoefenen. Daarom investeren we 1,5 miljard euro in leraren, schoolleiders en ander onderwijspersoneel voor een hoger salaris, minder werkdruk en meer tijd voor ontwikkeling. We beseffen dat het verbeteren van het onderwijs, voor zowel leraren als leerlingen, vraagt om een groot uithoudingsvermogen. Juist daarom hebben we geen tijd te verliezen.”

Bronnen: Rijksoverheid en Onderwijsland over het Onderwijsakkoord.

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Zo weet je zeker, dat je veilig mailt (volgens de AVG)
Kabinet pakt regie op digitalisering
Toekomstperspectief op digitaal toetsen en beoordelen