Home Thema's Onderwijsinnovatie Onderzoek naar vertraging leergroei in basisonderwijs na anderhalf jaar corona
Onderwijsinnovatie

Onderzoek naar vertraging leergroei in basisonderwijs na anderhalf jaar corona

leergroei
Achtergrond

Vertraging in leergroei is het grootst voor rekenen-wiskunde, kwetsbare leerlingen hebben nog steeds meer vertraging in leergroei en verschillen in leergroei tussen scholen blijven bestaan. Dat zijn drie belangrijke uitkomsten van onderzoek door wetenschappers naar de effecten van anderhalf jaar corona in het basisonderwijs op basis van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). In de onderzochte periode hadden de basisscholen te maken met twee schoolsluitingen.

Vakken

Bij zowel rekenen-wiskunde, begrijpend lezen en spelling in de onderbouw is de leergroei nog steeds lager dan in de periode ervoor. Er is echter wel een belangrijk verschil: daar waar bij begrijpend lezen de achterstand grotendeels is ingehaald, is dit niet het geval bij rekenen-wiskunde. Bekijk hier de factsheet over dit onderwerp.

Kwetsbare achtergrond

Wanneer gekeken wordt naar ‘kwetsbare achtergrond’ laten de uitkomsten zien dat bij alle domeinen de vertraging het grootst is voor leerlingen met ouders met een laag inkomen, maar dat het verschil tussen leerlingen van ouders met midden- en hoge inkomens niet of nauwelijks aanwezig is. Het onderzoek toont ook aan dat leerlingen uit eenoudergezinnen meer vertraging in hun leergroei hadden dan leerlingen die opgroeien bij twee volwassenen. Bekijk hier de factsheet over dit onderwerp.

Schoolkenmerken

Bij het inzoomen op schoolkenmerken valt onder meer op dat leerlingen in de meer landelijke gebieden over het algemeen de meeste vertraging hebben opgelopen. Ook komt naar voren dat bij begrijpend lezen, rekenen-wiskunde en spelling in de onderbouw leerlingen op kleinere scholen de grootste vertragingen hebben opgelopen. Bekijk hier de factsheet over dit onderwerp.

Leergroei-rapportages

Scholen kunnen zich aanmelden bij het NCO om twee keer per jaar rapportages op maat te ontvangen, die inzicht geven in de leergroei bij hun leerlingen ten opzichte van vergelijkbare scholen. Daarmee dragen ze meteen ook bij aan de landelijke factsheets.

Bronnen: Nationaal Cohortonderzoek en Algemene Vereniging Schoolleiders.

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Zo weet je zeker, dat je veilig mailt (volgens de AVG)
Kabinet pakt regie op digitalisering
Toekomstperspectief op digitaal toetsen en beoordelen