Home Thema's Onderwijsinnovatie Overheid wil bij digitaliseringsstrategie publieke waarden bewaken
Onderwijsinnovatie

Overheid wil bij digitaliseringsstrategie publieke waarden bewaken

Achtergrond

Publieke waarden en het perspectief van gebruikers moeten centraal staan bij digitale ontwikkelingen en de overheid zal normerend optredend om de publieke waarden te bewaken. Dat schrijft staatssecretaris Alexandra Van Huffelen (Digitalisering) in een brief aan de Tweede Kamer over de digitaliseringsstrategie, die samen met de ministers Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat), Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) en Franc Weerwind (Rechtsbescherming) is opgesteld. De digitaliseringsstrategie moet volgens het kabinet bijdragen aan een veilige, inclusieve en kansrijke digitale samenleving voor alle Nederlanders.

In de brief schrijven de bewindslieden ook dat het kabinet stevig wil inzetten op het verzilveren van digitale kansen op het gebied van duurzaamheid, zorg, onderwijs en mobiliteit en de eigen overheid. Het kabinet wil dat de techreuzen veel meer doen om discriminatie, polarisatie en bedreiging van de democratie tegen te gaan.

Digitaal fundament

Voordat er gestart kan worden met het grijpen van kansen die digitalisering biedt, moet er volgens de auteurs eerst een stevige basis zijn waarbij Nederlandse waarden en grondrechten worden vertaald in wetten, regels en normen. Met deze stevige basis worden ongewenste gevolgen van digitalisering voorkomen of beperkt en wordt online de menselijke maat bewaakt. Het kabinet zet daarnaast in op een excellente en veilige infrastructuur waardoor snel vast én mobiel internet, overal en voor iedereen beschikbaar is.

De overheid werkt ook aan meer spelregels voor digitale markten, infrastructuur en diensten en laat dat niet meer over aan een handvol grote technologiebedrijven. De overheid zal daarbij normerend en regulerend optreden.

Digitale veiligheid

Het kabinet wil op verschillende manieren overheid, burgers en bedrijven beter beschermen tegen digitale dreigingen:

  • veiligheidsaspecten worden in het ontwerp van overheidssystemen meegenomen 
  • burgers krijgen meer regie over hun eigen gegevens door de ontwikkeling van een breed bruikbare digitale identiteit, zodat zij zich in de digitale wereld op veilige wijze kunnen identificeren
  • onveilige digitale diensten en producten worden vanaf 2024 op de EU-markt verboden
Digitale samenleving en digitale economie

Het kabinet wil op verschillende manieren enorme economische en maatschappelijke potentie van de nieuwe digitale diensten en producten stimuleren. Bijvoorbeeld door:

  • in te zetten op digitale vaardigheden bij jong en oud: iedereen moet digitaal kunnen meedoen
  • in te zetten  op digitaal onderwijs dat aansluit bij de digitale vaardigheden die de arbeidsmarkt van starters vraagt
  • nieuwe digitale toepassingen in de zorg te ondersteunen met randvoorwaarden voor bijvoorbeeld informatieveiligheid
  • de ontwikkeling van duurzame technologieën te stimuleren, die bijdragen aan het behalen van klimaatdoelstellingen
  • marktpartijen uit te dagen om tot klimaatvriendelijke technologische oplossingen te komen
  • onderzoek, pilots en demonstratieprojecten te ondersteunen

De overheid heeft de belangrijkste kennis- en innovatieopgaven opgenomen in een integrale kennis- en innovatieagenda. Volgens de auteurs is daarvoor een digitale sector nodig die elke dag wordt uitgedaagd om het beste van zichzelf te laten zien, en waarin ondernemers, overheden, onderzoekers en burgers samenwerken.

Digitale overheid

De auteurs vinden dat digitale ambities van het kabinet alleen geloofwaardig zijn als de overheid zelf het goede voorbeeld geeft. De Regeringscommissaris Informatiehuishouding is daarom onlangs gestart met een structurele verbetering van de informatiehuishouding, om zo meer openheid te kunnen bieden aan parlement, pers en burgers.

In de komende maanden gaat het kabinet samen met alle betrokken departementen en belanghebbenden uit samenleving, wetenschap, bedrijfsleven, medeoverheden en Europese partners de hoofdlijnen uit de brief verder uitwerken in een kabinetsbrede werkagenda digitalisering.

Bronnen: Rijksoverheid en Emerce.

Delen:

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je nu in voor
de nieuwsbrief of registreer direct

Trending topics
Zo weet je zeker, dat je veilig mailt (volgens de AVG)
Kabinet pakt regie op digitalisering
Toekomstperspectief op digitaal toetsen en beoordelen