Onderwijsinnovatie

“We moeten niet focussen op leerachterstanden”

De hoofdboodschap uit het rapport De Staat van het Onderwijs 2021, opgesteld door de Inspectie van het Onderwijs, luidt: benut...

Geringe invloed coronapandemie op succes van afgestudeerde HBO’ers op de arbeidsmarkt

Ondanks de coronapandemie hebben afgestudeerde HBO’ers het redelijk goed gedaan op de arbeidsmarkt in 2020. Dat blijkt uit de HBO-Monitor...

Procedures en afspraken bij onderwijsinnovatie

Bij elke succesvolle verandering zijn er vier succesfactoren: nut en noodzaak, procedures, vaardigheden/competenties en rolmodellen. Jouke Brouwer behandelt in een...

Nut en noodzaak van onderwijsinnovatie

Bij elke succesvolle verandering zijn er vier succesfactoren: nut en noodzaak, procedures, vaardigheden/competenties en rolmodellen. Jouke Brouwer behandelt in een...

Basisschoolleerlingen leren beter samen met robot

Basisschoolkinderen in regulier en speciaal onderwijs maken vorderingen als ze leren sámen met een robot. Dat ontdekten Daniel Davison en...

Nu werken aan een slim, vaardig, creatief en digitaler Nederland

De doelstelling van het ministerie van OCW is dat iedereen goed onderwijs kan volgen en zich daarmee kan voorbereiden op...

RSG Simon Vestdijk kiest in coronatijd voor onderwijsontwikkeling, maar wel in lager tempo

Hoewel deze coronatijd extra werkdruk veroorzaakt voor leraren, team- en schoolleiders, kiest het team van RSG Simon Vestdijk in Harlingen...

Studenten NHL Stenden aan de slag met mkb-opdrachten in de Digitale Werkplaats

Mbo- en hbo-studenten kunnen sinds kort aan de slag met digitaliseringsvragen van mkb-ondernemers uit de regio Drenthe. De studenten doen...

Onderwijsinspectie: “Coronacrisis unieke kans voor duurzame renovatie”

In de Staat van het Onderwijs 2021 roept de Inspectie van het Onderwijs op om het onderwijs te renoveren in...

Digitalisering in het onderwijs: dit zijn de voor- en nadelen

Net als vrijwel alles in het dagelijks leven, digitaliseert ook het onderwijs. Hoewel de coronacrisis dit in een hogere versnelling...

“Samenwerken is de kern van innovatief bètatechnisch onderwijs”

Het Veurs Lyceum kreeg op 1 februari 2021 het predicaat Technasium uitgereikt. Daarmee is het de 101ste school die beschikt...